Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?

2020-09-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej!Min pappa har ett företag som ska köpa skruvar av ett annat företag, de kom överens om ett pris över en middag men nu när han redan skrivit på avtalet (dumt av honom att göra det utan att läsa det) så upptäckte han idag när han läste genom det att de skrivit ett annat högre pris istället. Min pappa misstänker detta var med vilje då de hade svårt att komma fram till ett kilo pris. Jag försöker hjälpa min pappa men hittar inte mycket i lagen, tacksam om ni kunde hjälpa mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man komma överens om ett pris och sedan ange ett annat i avtalet?

Som huvudregel inom svensk rätt gäller att det pris som anges i ett avtal och som skrivits på ska gälla (pacta sund servanda) (1 kap 1 § avtalslagen).

När det dock kommer till förklaringsmisstag, dvs ett annat pris än det överenskomna priset som råkat komma med i avtalet, och som du inser och meddelar motparten om, så är det inte bindande (1 kap 32 § avtalslagen).

Alternativt skulle bestämmelsen om svek kunna aktualiseras (30 § avtalslagen), då motparten i detta fall enligt din pappa kan ha haft avsikt att vilseleda.

I de fall svek blir aktuellt kan det leda till att avtalet inte gäller trots att din pappa skrivit på.

Sammanfattning

Som huvudregel gäller alltså det pris som avtalades under middagen, trots att det är muntligt, är bindande. Även svek skulle kunna medföra att avtalet ogiltigförklaras.

Dock så kan jag inte gå in mer i detalj på situationen då jag inte har mer information i frågan. Därför rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Fick du svar på din fråga?