Vad gäller om en fordran skickats till kronofogdemyndigheten?

Hej

Har Försäkringskassan rätt att skicka sin fodran vidare till kronofogdenyndigheten trots en bestridan skett av oss!

Försäkringskassan påstos skickat faktura i ett beslutat ärende 2013! Nu 2019 kommer det en påpekan om ff skuld! Och hot om kronofogdemyndigheten om ej betalning sker inom tid! Vid samtal med försäkringskassan så vill man inte ta bort räntan som är efter sålång tid enorm!!!

Hur ska jag gå tillväga tacksam för snabb hantering ;)

Underbart med denna typ av hjälp ;)

Hälsn

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur länge får en borgenär kräva en fordran?

Inledningsvis tänker jag redogöra för preskriptionstiden för skulder (fordringar), detta regleras i preskriptionslagen (preskL). Med preskriptions avses den period en borgenär (den som du är skyldig pengar) får kräva sin fordran (8 § preskL). För konsumentfordringar är preskriptionstiden 3 år (2 § andra stycket preskL), den allmänna preskriptionstiden är 10 år (2 § första stycket preskL). En borgenär kan avbryta preskriptionstiden genom att bland annat skicka skriftliga kravbrev till dig eller påbörja ett ärende hos kronofogden (5 § andra - tredje punkten preskL). vilket är den troligaste metoden i ditt fall. Det finns inget krav på att du ska ta del av dessa breven men borgenären måste kunna styrka att de ankommit till din brevlåda eller annan posthantering (Jfr NJA 1996 s. 809). Om borgenären avbryter preskriptionstiden löper ny preskriptionstid. Således kan en fordran hållas vid liv i princip hur länge som helst.

Kort om vad som gäller om kronofogdemyndigheten tagit över en fordran

Din fordran ägs fortfarande av försäkringskassan det är enbart så att kronofogden nu driver in skulden för deras räkning om försäkringskassan skaffat en exekutionstitel. Kronofogden har fler medel att tillgripa om du inte betalar din skuld, exempelvis tvångsvis utmäta din egendom om du inte betalar (2 kap. 15 - 17 § utsökningsbalken). Om du bestrider din fordran genom att du bevisa att du betalat eller annan omständighet som inte kan lämnas utan avseende får inte kronofogden verkställa en utmätning (3 kap. 21 § utsökningsbalk).

Slutsats

Utifrån det du nämner i frågan är det svårt att avgöra hur just din situation regleras juridiskt. Min bedömning är att du lämpligen vänder dig till kronofogden och försäkringskassan och försöker förvissa dig om vilka åtgärder du kan vidta för att underlätta din situation.

Om du vill ha hjälp med hur du ska utforma din kommunikation med kronofogden eller annan rådgivning i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid hos en av våra verksamma jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga.

MVH,

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo