Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?

Hej! Jag har en fråga om arvsskifte. I detta fall är det 4 dödsbodelägare och 5 efterarvingar som skall dela ett arv. Allt är klart med bouppteckning som är registrerad hos skatteverket.

Strax innan arvskifte skulle ske så avled dödbodelägare X.

Nu säger juristen som har hand om fallet att arvsskifte nr1 inte kan ske innan bouppteckning från dödsbodelägare X är gjord och är registrerad hos skatteverket.

Stämmer det? Går inte dödsbodelägare X andel automatiskt in i dennes dödsbo så att dennes arvingar får dela på den arvslotten?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt och regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB).

Ingår den avlidne dödsbodelägarens andel i dennes dödsbo?

Arv kan enbart tas av den som lever vid arvlåtarens död. Detta innebär att arvtagaren måste överleva arvlåtaren (1 kap. 1 § ÄB). Vidare gäller att den som har rätt att ta arv eller testamente först sedan en arvinge eller universell testamentstagare har avlidit, är delägare i dennes bo men inte i arvlåtarens (18 kap. 1 § st. 3 ÄB).

I detta fall var dödsbodelägare X vid liv när arvlåtaren avled och denne har på så vis rätt till arv. Då dödsbodelägare X:s egna arvingar endast är delägare i dennes dödsbo och inte i arvlåtarens dödsbo, ska dödsbodelägare X:s andel ingå i dennes dödsbo. Någon bouppteckning kan därför inte göras förens dödsbodelägare X har tillskiftats sin andel och andelen tagits upp som tillgång i dennes dödsbo.

Sammanfattningsvis

Dödsbodelägare X:s andel ska ingå i dennes dödsbo. Arvskifte nr 1 måste därför ske innan någon bouppteckning för dödsbodelägare X görs.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000