Vad gäller om en avliden testamenterat till cancerfonden?

2019-05-16 i Arvsordning
FRÅGA
Min farbrors fru är död de hade inga barn båda föräldrarna är döda liksom all syskonen vem ärver. han har testamenterat till Cancerfonden.vad gäller?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om inga arvingar eller testamente finns, så betyder det att ett dödsbo saknar förmånstagare. I dessa fall utses en god man av Kammarkollegiet som avvecklar dödsboet, anordnar begravningen och tillgångarna tillfaller sedan Allmänna Arvsfonden (se 5 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Men eftersom din farbror var gift och således efterlevande make, så ärver han efter sin fru enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det är oklart i din fråga om din farbror också gått bort. Men när din farbror går bort så fördelas arvet efter den ordning som står i 2 kap. ÄB (se 2 kap. andra stycket ÄB).

I detta fall har din farbrors testamenterat till Cancerfonden. Hur stor del av kvarlåtenskapen som testamenteras framgår inte av din fråga. Men det är här fråga om så kallat universellt förordnande, vilket avser när en avliden testamenterat hela eller del av sin kvarlåtenskap. Om hela din farbrors kvarlåtenskapen testamenterats till Cancerfonden så har det företräde framför arvsordningen i 2 kap. ÄB, med undantag att det inte får inskränka bröstarvinges laglott.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1253)
2019-10-16 Har halvsyskon rätt till arv?
2019-10-16 Kan en svärfar ärva en lägenhet utomlands?
2019-10-15 Har barbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?
2019-10-15 Har efterlevande make arvsrätt till en villa som den andre maken äger?

Alla besvarade frågor (73804)