Vad gäller om efterlevande sambon inte får tillräckligt med tillgångar enligt lilla basbeloppsregeln?

2019-02-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga angående lilla Basbeloppsregeln.Min svärmor gick bort i höstas och hon har stått för huset (som skaffades redan innan förhållandet), bilar o liknande och hade sparade pengar på banken.De levde bara som sambo och har inga gemensamma barn.Om jag räknar väldigt högt är möblerna kanske värda 10.000kr."Fyller man på med kapital från hennes sparande' för att komma upp till de två basbeloppen, dvs skillnaden från möbelvärdet till två basbelopp, eller han får hålla tillgodo med att ha fått alla möblerna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag börjar med att presentera lite kort om vad "Lilla basbeloppsregeln innebär och vad det bakomliggande syftet med bestämmelsen är.

Den kommer till uttryck i 18 § 2 st. sambolagen (2003:376) (SamboL), och utgör en särskild skyddsregel för den efterlevande sambon. Regeln kan endast aktualiseras när den efterlevande begär en bodelning med anledning av att den andra sambon dött enligt 18 § 1 st. SamboL. På så vis är det inget krav att lilla basbeloppsregeln och en bodelning måste aktualiseras när en sambo avlider utan det beror på den efterlevande sambon.

Den efterlevande sambon kan inte kompenseras om "mellanskillnaden saknas" för att nå upp till två prisbasbelopp. Detta eftersom tanken med lilla basbeloppsregeln är att skydda det gemensamma hemmet, vilket avser samboegendomen. Resterande egendom tillfaller den döde sambons arvingar.

Om vi återkopplar till din situation så utgör din bortgångne svärmors sparade pengar precis som du säger inte samboegendom enligt 3 § SamboL. Om det är så att det endast finns samboegendom i form av möbler och dessa uppgår till värdet av ca 10 000 kr så innebär det att den efterlevande sambon får hålla till godo med dessa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Josef Lindström Habta
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2591)
2020-08-14 Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap

Alla besvarade frågor (82785)