Vad gäller om arbetsgivaren avbryter en provanställning utan uppsägningstid?

Min sambo började precis ett nytt jobb där hon arbetat ca 1 vecka. Hon sjukanmälde sig en dag under andra veckan och när hon kom till arbetet dagen efter så vart hon uppsagd på dagen och fick vända i dörren. Hon har en provanställning men vad jag förstått så måste man enligt LAS ändå meddela 2 veckor innan man avser att säga upp anställningen. Jag har pratat med arbetsgivaren och de säger att eftersom dom ej har kollektivavtal så gäller inte det även om jag förklarat att det är en lag och har inget med facket att göra. Hur går man vidare med ett sådant ärende och kan man även kräva skadestånd då hon mått mycket dåligt efter deras agerande?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i LAS. Lagen gäller, som du säger, självklart även fast arbetsgivaren inte har kollektivavtal.

Du har förklarat att din sambo hade en provanställning vid tillfället. Det stämmer även att arbetsgivaren är skyldig att meddela arbetstagaren senast två veckor i förtid om arbetsgivaren vill bryta provanställningen (31 § LAS). Om en arbetsgivare bryter mot en bestämmelse i LAS kan arbetstagaren ha rätt till skadestånd (38 § LAS). Ett sådant skadestånd delas upp i två delar - en ekonomisk och en allmän del. Det ekonomiska skadeståndet avser ersättning för uppkomna skador, såsom förlorad arbetsinkomst. Det allmänna skadeståndet avser annat än faktiska förluster och utgifter, som till exempel kränkning. Det allmänna skadeståndet är en sanktionerad ordningsregel, vilket innebär att skadestånd utgår i och med kränkningen i sig.

Enligt gällande praxis utgår inte ekonomiskt skadestånd för utebliven lön under den uteblivna underrättelsetiden vid en provanställning (AD 2003 nr 115). Det innebär att din sambo inte har rätt till lön för de två veckorna efter anställningen avbrutits trots att anställningen upphört med omedelbar verkan och hon inte meddelats om det två veckor i förtid. Din sambo har däremot rätt till allmänt skadestånd på grund av den uteblivna underrättelsen. Ett sådant belopp brukar sättas till upp till 15 000 kr.

Är din sambo med i en fackförening kan hon vända sig dit för att få vidare hjälp. I annat fall rekommenderar jag henne att börja med att kontakta arbetsgivaren med ett allmänt skadeståndskrav. Godtar inte arbetsgivaren kravet kan Lawlines juristbyrå även hjälpa till med att upprätta ett kravbrev mot arbetsgivaren. Om arbetsgivaren fortfarande inte godtar skadeståndskravet är alternativet tyvärr att vända sig till domstolen med en stämningsansökan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,Lovisa SjöstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000