FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 18/10/2018

Vad gäller om anställd vill säga upp sig i samband med en verksamhetsövergång?

Vad gäller om en anställd önskar sluta i samband med en verksamhetsövergång? Hur lång är uppsägningstiden om anställning hos tidigare arbetsgivare varat längre än > 6 år? Kollektivavtal finns och övergången har förhandlats enligt 6b§ LAS, dvs anställningsvillkor enligt tidigare anställningsavtal medföljer. Kan arbetstagare säga upp sin anställning och kräva 1 månads uppsägningstid eller gäller 3 månader.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna utgångspunkter

Övergång av verksamhet regleras av 6 b § lagen om anställningsskydd, LAS, som du nämnt i din fråga. Vid verksamhetsövergång övergår de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Enligt 3 § första stycket 2 p. LAS kan en arbetstagare tillgodoräkna sig anställningstid hos den tidigare arbetsgivaren när man beräknar anställningstid hos den nye arbetsgivaren. Enligt 3 § LAS omfattar detta endast vissa situationer, då det är enskilda paragrafer som nämns. Bland annat nämns 11 § LAS, som reglerar uppsägningstid. Av paragrafen framgår att en minsta uppsägningstid om en månad gäller. Om arbetstagaren varit anställd i mer än sex år, genom att tillgodoräkna sig anställningstid hos tidigare arbetsgivaren enligt 3 § LAS, har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid på fyra månader.

I ditt fall

3 § LAS anger att arbetstagaren får tillgodoräkna sig anställningstid, samt 11 § LAS anger att arbetstagaren har rätt till en längre uppsägningstid vid längre anställningstid, ser jag inte hinder mot att arbetstagaren säger upp sin anställning och kräver en månads uppsägningstid. Detta gäller förutsatt att kollektivavtalet inte reglerar situationen på annat sätt än vad 11 § LAS stadgar. Då förlängd uppsägningstid är en rättighet för arbetstagaren ser jag således inget hinder mot att denne kräver en månads uppsägningstid.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Michella Lina SaidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?