Vad gäller när min sambo är skuldsatt?

2019-12-29 i Skuld
FRÅGA
Hej.Jag har utmätning av kronofogden och pågående skuldsanering. Är inneboende hos en man sedan ett år tillbaka och vi har nu skaffat barn ihop. Jag är inte säker på att relationen kommer hålla och vi har delad ekonomi. Hur kan jag gardera mig mot kronofogden och om vi skulle separera? Jag har en dotter utanför denna relation som bor hos mig delvis. Har skulder så jag kan inte söka egen bostad. Har inte någon familj eller släkt som kan hjälpa mig. Vad kan jag göra för att Kronofogden ej skall räkna in hans ekonomi nu när vi fått barn? Hur kan jag få skydd om relationen upphör? Jag betalar halva hyran och elen. Har anställning men tjänar dåligt och är nu mamma ledig och får ännu mindre pengar. Tacksam för svar. Vänligen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dit till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska kunna skydda dig från din sambos skulder och hur du skyddar din sambo från dina skulder. Sedan förstår jag det även som att du undrar hur du kan skydda dig och vad du har rätt till i fall samborelationen tar slut. De relevanta bestämmelserna finns i sambolagen och 4 och 5 kap. Utsökningsbalken (UB)

Vad gäller för kronofogden vid skulder i ett samboförhållande?

Utgångspunkten är att det står var och en i ett samboförhållande fritt att ta lån och dra på sig skulder. Därför är det även den som är skuldsatt som själv ansvarar för att betala skulden. I regel ansvarar inte någon annan för en persons skulder. I fall en skuldsatt inte kan betala, så kan kronofogden utmäta olika saker som den skuldsatta äger och sälja den för att betala skulderna. I samboförhållanden kan det dock vara svårt att veta vem som äger de olika sakerna i det gemensamma hemmet. Den skuldsatta anses då vara ägare till saken om det inte visas, att det är sannolikt att samborna äger saken tillsammans, eller att det är styrkt att den andra sambon ensamt äger saken (4 kap. 19 § första stycket UB). Det är lättare att bevisa att saken ägs gemensamt än att den andre sambon är ensam ägare. I sådana fall kollar kronofogden bland annat på om det är rimligt att den andre maken hade kunnat köpa saken, eller om den av för dyr.

Vilket skydd har jag på grund av barn?

Vissa typer av egendom får inte kronofogden utmäta. Detta gäller i allmänhet för kläder, möbler, hyresrätter och bostadsrätter som den skuldsatte bor i (5 kap. 1 § UB). I dessa fall ska även särskild hänsyn tas ifall den skuldsatte har en familj. Då ska kronofogden inte utmäta sådant som familjen behöver (5 kap. 2 § första stycket UB). Rör det sig om föräldrar som är skuldsatta ska hänsyn även tas till underhållsskyldigheten till barnen vid utmätning av förälderns pengar (5 kap 1 § 7 p. och 2 § tredje stycketUB).

Vilken egendom har jag som sambo rätt till?

När ett samboförhållande tar slut, har en sambo rätt att begära bodelning inom ett år (8 § sambolagen). Detta innebär att sambornas gemensamma bostad och bohag delas upp mellan samborna om de köptes in för att användas gemensamt (3 § sambolagen). Egendom som inte köptes in för att användas gemensamt, exempelvis kläder, eller som inte är bostad eller bohag, exempelvis en bil, kan inte ingå i en bodelning. Bodelning görs så att den egendom som är gemensam ska delas upp så båda samborna får ut lika mycket (13 § första stycket sambolagen). Om en sambo exempelvis har pantsatt bostaden för ett lån så ska den dock få sina skulder täckta, så att båda samborna får lika mycket pengar även med beaktande av skulden (13 § andra stycket sambolagen).

Om bostaden är gemensam kan den som bäst behöver den få ta den genom bodelningen (16 § andra stycket sambolagen). Även om bostaden inte är sådan gemensam samboegendom kan sambon som bäst behöver den ta över bostaden om det är en bostadsrätt eller hyresrätt och ett övertagande vore skäligt (22 § första stycket sambolagen). Finns ett barn, kan den som vinner vårdnaden ofta få ses som bäst behövande och få ta över bostaden. Normalt borde det krävas att den sambon som vill ta över bostaden ska kunna betala hyra för den. Den som tar över bostaden måste i regel ersätta den andra sambon (16 § andra stycket och 22 § tredje stycket sambolagen). Detta innebär i regel att sambon som inte får bostaden kompenseras genom att få andra sker genom bodelningen.

Kan jag göra något innan relationen tar slut?

För att se till att kunna styrka att man är ensam ägare till olika saker är det ofta bra att spara kvitton. För att säkra att egendom inte ska ingå i en bodelning och hälften ges till den andra sambon kan man skriva att sambolagen inte ska gälla viss egendom (9 § första stycket sambolagen). Ett sådant avtal ska undertäckas av båda samborna (9 § andra stycket sambolagen). Om man vet att relationen håller på att ta slut kan man precis i förväg teckna ett liknande avtal lite fler saker som rör bodelningen (10 § första stycket sambolagen). Sådana avtal skyddar dock inte från utmätning.

Sammanfattning

Sambor ansvarar var för sig för sina skulder. I fall en utmätning behövs göras kan sambon som inte är skuldsatt behöva bevisa att den äger olika saker. Vid utmätningen undantas kläder och annat som klassas som är nödvändigt för en familj. Detta innebär att kronofogden ska lämna ett visst utrymme för att den skuldsatta ska kunna betala för underhåll till sitt barn.

När relationen tar slut kan en sambo begära bodelning och då delas den gemensamma samegendomen mellan samborna. Det finns även vissa möjligheter att överta bostaden. Innan relationen tar slut finns det även möjligheter att avtala om bodelning

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (417)
2020-03-23 Condictio indebiti vid för högt utbetald lön
2020-03-22 Gemensamt lån vid dödsfall
2020-03-08 Skuld hos Kronofogden - kan arv utmätas?
2020-03-04 Vad gör man om den man delar solidariskt betalningsansvar med vägrar betala sin del av skulden?

Alla besvarade frågor (78777)