Vad gäller när man inte kallats till bouppteckning?

Jag blev aldrig kallad till min fars bouppteckning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min utgångspunkt

Då du är väldigt kortfattad i din fråga blir mitt svar vad som gäller generellt för det fall att man som bröstarvinge inte kallats till bouppteckning. Eventuella särskilda omständigheter har inte beaktats.

Som son ska du kallas till din fars bouppteckning

Arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB), som son till din far räknas du som bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Som bröstarvinge är du dödsbodelägare i din fars dödsbo (18 kap. 1 § ÄB). Samtliga dödsbodelägare ska kallas i god till bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Av bouppteckningen ska det framgå vilka som närvarat. För att den ska vara giltig utan att du var närvarande krävs att det till bouppteckningen bifogas bevis att du blivit kallad (20 kap. 3 § 2 st. ÄB). Saknas sådant bevis ska inte Skatteverket godkänna bouppteckningen (20 kap. 9 § 3 st. ÄB).

Om du står med som bröstarvinge i bouppteckningen, om bouppteckningen inte innehåller bevis att du blivit kallad eller om den innehåller bevis för att du blivit kallad men så inte är fallet kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från det att du fick del av beslutet (40-44 § Förvaltningslagen).

Min rekommendation till dig är att se efter i bouppteckningen om du står med som bröstarvinge och om det finns bevis för att du blivit kallad till den. Bevis för att du blivit kallad räcker för registrering hos Skatteverket. Men stämmer det inte enligt dig kan du trots det överklaga hos förvaltningsrätten. Skulle det inte finnas något bevis för att du kallats har bouppteckningen godkänts i strid med ärvdabalken. Även i det fallet kan du överklaga hos förvaltningsrätten.

Behöver du mer hjälp med överklagan rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”