Vad gäller när jag fått för lite lön utbetalt?

Hej, jag jobbar som timanställd som lokalvårdare och har precis fått veta att jag under en längre tid haft 24 kr mindre lön per timme än vad jag egentligen har rätt till. Detta vill jag ha ut retroaktivt men min chef säger att det inte går. Stämmer detta?

/

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare är bindande varav att betala ut korrekt lön är en av arbetsgivarens främsta skyldigheter i detta avtal. När din lön uteblir uppstår en fordran gentemot din arbetsgivare för det belopp som den uteblivna lönen motsvarar (4 § lagen om anställningsskydd).

För lönefordringar gäller som huvudregel en preskriptionstid på tio år. För semesterlön och semestersättning gäller dock två års preskriptionstid. Att lönefordringen preskriberas innebär att den som har rätt till betalning förlorar sin rätt att kräva betalt (2 §, 8 § preskriptionslagen och 33 § semesterlagen).

Löneanspråk som grundar sig på kollektivavtal eller bestämmelser i lagen om medbestämmande gäller särskilda regler angivna där (se eventuellt kollektivavtal på arbetsplatsen samt 64-67 § lag om medbestämmande).

Förutsatt att lönefordringen inte aktualiserar regler i semesterlagen, kollektivavtal eller lagen om medbestämmande så gäller som utgångspunkt en preskriptionstid på tio år för den lön du inte fått utbetalt till dig. Detta innebär att du har rätt att få betalt för den lön som du inte fått sedan tio år tillbaka.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Har du några fler funderingar eller om något är oklart är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo