Vad gäller när jag av misstag angav fel registreringsnummer i en parkeringsautomat?

2021-04-26 i Parkeringsböter
FRÅGA
Har fått en p-bot 15.44. kl 15.31 tryckte jag biljetten för 2 timmars parkering. Inget kvitto ges. med de nya p-automaterna så ska man knappa in sitt registreringsnr. Detta har jag gjort men lyckats få med två extra bokstäver, ex XXX123 ZZ. på det elektroniska kvittot jag fått från p-bolaget syns detta tydligt. Parkeringsbolag anser att det är individens eget fel, alltså vill de ej dra tillbaka. Har jag en chans att överklaga till polis?
SVAR
Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så använde du en P-automat för att betala en parkeringsavgift. Du råkade dock ställa in fel registreringsnummer. Du undrar därför om du har rätt att bestrida p-boten med tanke på att parkeringsavgiften faktiskt var betald.

Du har ingått ett avtal

Enligt trafikförordningen ska avgift för parkering betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa. I ditt fall anges det att rätt registreringsnummer skall uppges vid betalning, därmed har bilisten ansvar för att uppge de korrekta registreringsnumret. Det är din skyldighet som avtalspart att läsa de villkor som parkeringsbolaget uppställt.

Parkeringsvakten har till uppgift att kontrollera att parkeringen är betald och ålägger kontrollavgifter vid obetalda eller felparkeringar. Om inte rätt bil är registrerad, är det omöjligt för parkeringsvakten att kontrollera om parkeringsavgiften har betalats. Att råka skriva fel siffra eller bokstav vid angivandet av registreringsnumret ger ingen ansvarsfrihet.

Liknande frågor har prövats i domstol

Liknande situationer har prövats i domstol vid ett antal tillfällen. Ett exempel är RH 2016:42 där bilens fullständiga registreringsnummer inte hade angetts i en parkeringsapp. Eftersom det inte hade varit möjligt för parkeringsvakten att kontrollera om parkeringsavgiften hade betalats vid det aktuella tillfället, samt då domstolen ansåg att personen inte hade betalat på det angivna sättet, var personen skyldig att betala boten. Bilisten hade betalat korrekt summa enligt angiven taxa men ansågs trots det inte uppfyllt sina skyldigheter, eftersom han hade angett fel registreringsnummer.

Slutsats

Du har givetvis rätt överklaga din parkeringsbot. Polismyndigheten kommer att utreda ditt ärende och besluta huruvida avgiften ska undanröjas eller inte. En invändning om att man har angett felaktigt registreringsnummer utgör nämligen oftast inte ett skäl för att undanröja en avgift. Dock kan man ändå överklaga och redogöra för sina omständigheter.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (486)
2021-09-30 Hur bestäms en parkeringsbots storlek?
2021-09-30 Om parkeringsbot har angett fel adress?
2021-09-27 Är det förbjudet att stå i/för nära en T-korsning även där de korsande/anslutande vägarna är enkelriktade?
2021-09-26 Vad är maxbeloppet på en felparkeringsavgift?

Alla besvarade frågor (96356)