Vad gäller när jag av misstag angav fel registreringsnummer i en parkeringsapp?

2019-10-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Jag parkerade min bil i xxx den 2019-08-02 och startade Easypark appen för att betala parkeringsavgiften. När jag skulle iväg hittade jag en p-bot utfärdad av Hojab på rutan. Jag hade två bilar anslutna till Easypark appen och hade glömt att ställa appen på rätt reg.nr vid detta tillfälle. Parkeringsavgiften var betald. Jag överklagade Hojab p-bot och visade kvitton att parkeringen var betald. De visade ingen hänsyn till det.Har jag rätt att bestrida p-boten med tanke på att parkeringsavgiften är betald?
SVAR

Hej och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så använde du EasyPark-appen för att betala en parkeringsavgift. Du råkade dock ställa in appen på fel registreringsnummer. Du undrar därför om du har rätt att bestrida p-boten med tanke på att parkeringsavgiften faktiskt var betald.

Du har ingått ett avtal med EasyPark

När du som kund ansöker om registrering hos EasyPark så godkänner och accepterar du att bli bunden av deras "Allmänna villkor". Ett bindande avtal uppkommer dessutom mellan er när EasyPark har bekräftat din registrering och du har fått tillgång till EasyParks tjänster. Av avtalet framkommer att du som kund har ett ansvar för att lämna korrekta uppgifter om både dig och de fordon som du registrerar i appen. Det framkommer dessutom att EasyPark inte ansvarar för felaktigt registrerade uppgifter.

Du har inte fullgjort dina skyldigheter enligt avtalet

Jag förstår givetvis att situationen känns väldigt tråkig och orättvis. Du har dock dessvärre som en avtalspart i detta fall en skyldighet att läsa igenom de avtalsvillkor som EasyPark ställer upp. När parkeringsvakten utför sin kontroll så blir din betalning inte synlig för denne eftersom fel registreringsnummer har angetts. Denna brist får då anses ligga på dig, eftersom du som avtalspart inte har fullgjort dina skyldigheter.

Liknande frågor har prövats i domstol

Liknande situationer har dessutom prövats i domstol vid ett antal tillfällen. I RH 1998:78 så hade ett parkeringsbolag ansetts haft rätt att ta ut en kontrollavgift trots att parkeringsavgiften faktiskt hade betalats. Biljetten hade råkat hamna på bilgolvet och detta ansågs vara en omständighet som låg utanför parkeringsbolagets kontroll. I RH 2016:42 så handlade det istället om en situation där bilens fullständiga registreringsnummer inte hade angetts i en parkeringsapp. Eftersom det inte hade varit möjligt för parkeringsvakten att kontrollera om parkeringsavgiften hade betalats vid det aktuella tillfället, samt då domstolen ansåg att personen inte hade betalat på det angivna sättet, så var personen skyldig att betala boten. Att personen faktiskt hade betalat ett belopp och att det i efterhand var möjligt att härleda betalningen till det aktuella tillfället medförde inte någon annan bedömning.

Slutsats

Du har givetvis rätt att väcka talan om saken i domstol, men med anledning av vad jag ovan har redogjort för så tror jag dessvärre inte att chanserna ser alltför goda ut. Med det sagt så görs en individuell bedömning i varje enskilt fall av domstolen, och det går därmed inte att säga säkert. Var dock medveten om att en domstolsprocess kan bli mycket dyr och långdragen, och därför inte är något som jag skulle rekommendera i första hand. Om du skulle vilja ha en andra åsikt så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Lawlines duktiga och kompetenta jurister.

Jag hoppas att jag har kunnat ge dig ett tillfredsställande svar även om jag givetvis förstår att det kanske inte var det svar som du nödvändigtvis ville ha.

Stort lycka till med allt!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (407)
2020-07-31 Kan jag betala parkeringsbot trots att jag inte står som ägare på bilen?
2020-07-20 Varför fick jag en parkeringsböter?
2020-07-13 Rimlig summa för parkeringsböter
2020-07-11 Hur överklagar man en parkeringsbot?

Alla besvarade frågor (82613)