Vad gäller när ett skuldebrev överlåtits?

Hej! Om jag förstått rätt vid bodelning kommer värdet av såld bostad hälftendelas, där en part har betalat kontantinsatsen och samboavtal inte finns, även om ett skuldebrev finns mellan parterna. Jag har en situation som är lite rörigare där en av parterna förälder betalade för kontantinsatsen och skrev ett skuldebrev till vardera part. Vi båda betalade av skulden under en period men föräldern pausade våra betalningar. Föräldern förlät skulden till sitt barn och överlät även fordran på den andra skulden till sitt barn. Hur blir det i detta fall? Tekniskt sätt var skuldebrevet från början inte riktad till sambon och således borde ju skuldebrevet fortfarande vara giltigt vid försäljning, eller förändras det i och med att fordran överlåts?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Omständigheter

Som jag tolkar din fråga undrar du om överlåtelsen av skuldebrevet i kombination med försäljnignen av bostaden på något sätt skulle påverka giltigheten av skuldebrevet.


Typ av skuldebrev

Utifrån dina omständigheter framgår det inte om din fråga rör ett löpande eller enkelt skuldebrev men med tanke på att det upprättats för en situation mellan närstående så förutsätter jag att det är ett enkelt skuldebrev då syftet med dessa är att de inte ska omsättas vilket rimligtvis inte har varit tanken vid upprättandet av skuldebrevet.


Vad gäller vid överlåtelse av enkla skuldebrev? 

Även om syftet med enkla skuldebrev inte är att de ska omsättas så får de fortfarande ske. I ditt fall att föräldern har överlåtit skuldebrevet till sitt barn är okej och det har endast skett ett borgenärsbyte och skuldebrevet är fortfarande giltigt. 


Sammanfattning

Sammanfattningsvis är överlåtelsen av skuldebrevet giltigt och det måste fortfarande betalas. Betalningen kan ske med den delen lägenheten som tillfaller personen efter försäljningen då det sker en likadelning vid försäljningen.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo