Vad gäller när ett bolag av misstag fakturerat för enbart en del av det fulla beloppet?

Jag fick nyligen ett mail från min tv och bredbandsleverantör som nu kommit på att de aldrig tagit betalt för tv abonnemanget, utan bara bredbandet. Detta felet har tydligen varit sen jag startade det 1/8 2022. De säger nu att de kommer fakturera mig från 1/1 2023 och att jag inte kommer behöva betala från 1/8. Jag har denna räkning på autogiro så jag har inte haft någon koll på detta alls, och kan tycka att jag inte heller ska behöva ha det. Till min fråga då.. Kan de verkligen begära att jag ska betala när de är dem som gjort fel??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Allmänna utgångspunkter

Så jag förstår ditt ärende har du ett ursprungligt avtal som innebär att du ska bli fakturerad både för TV och bredband. Utgångspunkten är att avtal ska hållas ("pacta sunt servanda") och frågan blir om vi till följd av bolagets försummelse kan göra något undantag till denna regel. I rättspraxis kan man läsa ut att det finns stöd för att göra undantag när kunden haft fog för sin uppfattning för att de tidigare fakturorna varit slutliga (se bl.a. NJA 1991 s. 3). Även i vissa fall när kunden inte haft fog kan han/hon ändå undgå ett retroaktivt betalningskrav om bolaget förhållit sig passiv med betalningskravet under en tillräckligt lång tid (se NJA 2018 s. 171). 


Bedömningen i ditt fall

Första frågan blir om du kan anses haft fog för att betalningarna varit slutliga. Notera att denna bedömning baseras på vad du borde ha insett och vad du i praktiken insett är inte av någon avgörande betydelse. Av denna anledning är min bedömning att någon särskild vikt inte bör fästas vid att du valt autogiro som betalningsmetod. Alltså borde bedömning utgå från vad du som konsument borde ha insett om du granskat beloppen vid varje enskild faktura. Eftersom beloppen då inte motsvarat det som avtalats är min uppfattning att du inte kan ha haft fog för att betalningarna varit slutliga. Därefter är min bedömning att bolaget inte förhållit sig passiv tillräckligt länge för att argumentationen i ovan redovisade 2018 års rättsfall ska göra sig gällande (i rättsfallet hade passiviteten varat i nio år). Mot bakgrund av detta ligger det närmast till hands att falla tillbaka på huvudregeln att avtal ska hållas och att bolaget således har rätt att kräva återbetalning. Det är alltså sannolikt att bolaget egentligen har rätt att fakturera dig redan från när avtalet startades men att de som en gest av goodwill valt att enbart fakturera för detta år (år 2023). 


Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit hjälp. Om det kvarstår några oklarheten är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”