Vad gäller när en leverantör påverkar priset på produkt mot slutkonsument?

2018-10-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA
HejInom retail då man som butik säljer produkter till kunder, får ens leverantörer verkligen påverka prissättningen på produkter mot slutkonsument genom påtryckningar? Är lekman inom detta men är det inte vad som kallas kartellbildning. Behöver lagrum/praxis att stödje mig mot inom detta. Det gäller alltså inte konsumentköplag, tror inte heller köplag, snarare "lagrum" om vertikal och horisontell prissättning.Tack på förhand
SVAR

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Inledning och svar på relevant lagrum

Eftersom det rör sig om konkurrens så är konkurrenslagen och eventuella föreskrifter från EU tillämpliga.

Jag har svårt att uppfatta om du menar att påverkan sker genom ett faktiskt avtal eller avtalsvillkor eller om det bara är en påtryckning. Jag kommer därför beskriva varför båda är otillåtna.

Om påverkan sker genom avtal

Horisontella avtal är sådana avtal som sker mellan konkurrenter. En typ av horisontellt avtal är då det som benämns kartellbildning. Om en leverantör påverkar prissättningen är det alltså inte fråga om kartell utan det du beskriver låter som ett vertikalt avtal om bruttopris. Bruttoprisfår inte bestämmas eftersom slutkonsumenten inte kommer att ha något val utan alla försäljare som leverantören säljer till har samma pris. Då bruttopris på detta beskrivna vis förstör konkurrensen är ett sådant avtal förbjudet enligt 2 kap 1§ 2 stycket 1 punkten Konkurrenslagen.

Om påverkan sker genom påtryckning

Gäller det inte ett avtal varigenom bruttopris bestäms så kan påtryckningen du beskriver istället anses vara en effekt av leverantörens dominerande ställning på marknaden. Det framgår inte vad påtryckningen är eller hur marknaden ser ut så det är inte nödvändigtvis så att just denna påtryckning är en effekt av en dominerande ställning på marknaden. Skulle det visa sig att företaget har en dominerande ställning är påtryckningar om ett bestämt försäljningspris till slutkonsument ett missbruk och således förbjudet enligt 2 kap 7§ 2 st 1 punkten Konkurrenslagen.

Vid bedömningen av vad som anses utgöra en dominerande ställning beaktas företagets marknadsandel (ofta anses en marknadsandel på 40% vara en dominerande ställning) med hänsyn till konkurrenternas marknadsandelar, hur starkt företaget är ekonomiskt (vilket är viktigt för deras risktagande) samt om det finns inträdeshinder på marknaden. Du kan läsa mer om dominerande ställning på konkurrensverkets hemsida!

Jag hoppas att detta gav dig vägledning i din fråga. Skulle du behöva mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vänligen,

Jessica Khoo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (709)
2019-02-28 Otydlig information vid avtal i konsumentförhållanden
2019-02-25 Får butiker sälja livsmedel som har passerat bäst före-datum?
2019-02-17 När tillämpas distansavtalslagen?
2019-02-13 Ska skuld räknas bort från köpesumman?

Alla besvarade frågor (66943)