FrågaAVTALSRÄTTAvtals ogiltighet24/11/2020

Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?

Finns det något man kan hävda när en bipolär person i maniska tillstånd har skaffat sig massvis med skulder?

Detta för att kunna ange som skäl när man nu försöker få rätsida på alla skulder och evt avbetalningsplan. Detta gäller en släkting till mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalen kan anses ogiltiga

Enligt lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning så är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. Om det är så att din släkting under sitt maniska tillstånd ingick olika avtal kan det alltså innebära att avtalen är ogiltiga.

Förutsättningar för att avtalen ska anses ogiltiga

Släktingen måste dock kunna bevisa att denne var påverkad av sin bipolära sjukdom när avtalen slöts vilket kan göras med till exempel läkarintyg eller psykologutlåtanden. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalen. Det innebär att släktingens bipolära sjukdom, mer exakt det maniska tillståndet, måste bidragit till avtalens ingående. Detta orsakssamband måste också kunna bevisas.

Vad gäller om avtalen anses vara ogiltiga?

Om din släkting kan bevisa att denne var påverkad av sin bipolära sjukdom när avtalen slöts och även bevisa att det finns orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalen så ska avtalen anses vara ogiltiga. Detta innebär vidare att var och en av avtalsparterna ska lämna tillbaka det de tagit emot till följd av avtalet. Om det inte går att lämna tillbaka det som mottagits ska man istället betala ersättning motsvarande värdet för det man har tagit emot.

Som huvudregel behöver inte din släkting i det fall lämna tillbaka mer än vad som använts till skäligt underhåll eller annars medfört nytta för din släkting (till exempel sådant som använts för att betala mat eller boende). Om däremot motparten i avtalet var i så kallad god tro (alltså inte visste om att din släkting var påverkad av sin bipolära sjukdom vid avtalsslutet) så har den personen rätt till ersättning för förlust till följd av avtalet. Ersättningen får bara vara i den omfattning att motparten försätts i samma ekonomiska situation som om avtalet aldrig hade slutits.

Kort sammanfattning

Det finns alltså en möjlighet att de avtal som din släkting tidigare ingått medan denne var i sitt maniska tillstånd anses vara ogiltiga. Detta innebär att bland annat lån eller liknande ska gå tillbaka. Det krävs dock att din släkting bevisar att denne var påverkad av sitt maniska tillstånd när avtalen slöts och bevis för att det finns orsakssamband mellan sjukdomen och avtalen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?