Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?

FRÅGA
Hej. Min far har dött. Han är omgift. Vi är tre särkullbarn och min far har ett barn gemensamt med sin nya fru.Min far har lånat ut pengar till det gemensamma barnet. Vad händer med den fordringen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fördelning av arvet

Huvudregeln är att den avlidnes barn ärver (2 kap. 1 § ÄB). De fyra barnen kommer därför att ärva efter honom. De kommer att ärva lika mycket, det vill säga en fjärdedel var. Däremot kommer din fars maka att få fri förfoganderätt över egendomen som tillfaller det gemensamma barnet (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att makan fritt får disponera över egendomen under tiden som efterlevande maka lever. Däremot får hon inte testamentera bort eller kraftigt minska egendomen genom gåva. Det gemensamma barnet kommer därför att behöva vänta på sitt arv. De tre särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt, men kan också avstå detta till förmån för efterlevande maka (3 kap. 9 § ÄB).

Vad händer med fordringen?

Om en arvinge (det gemsamma barnet) har en skuld till dödsboet brukar skulden avräknas på den arvingens lott.

Säg till exempel att din far har en kvarlåtenskap om 90 000 kr och att det gemensamma barnet har en fordran gentemot dödsboet om 10 000 kr. Dödsboet ska därmed egentligen vara värt 100 000 kr. Varje arvinge ska egentligen ha 25 000 kr var (100 000 / 4 = 25 000 kr). Det gemensamma barnet kan därför kvitta sin fordran mot dödsboet (dvs. 25 000 – 10 000 kr = 15 000 kr). I detta exempel får de tre särkullbarnen 25 000 kr var medan det gemensamma barnet får 15 000 kr.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1092)
2021-07-04 Hur fördelas arv mellan särkullbarn och efterlevande make?
2021-07-01 Fullmakt vid bouppteckning
2021-06-30 Kan jag omvärdera bostadsrätten trots att en bouppteckning har gjorts?
2021-06-30 Värdering av fastighet vid bouppteckning

Alla besvarade frågor (94159)