Vad gäller när anställningsavtalet innehåller två olika uppsägningstider?

FRÅGA
Hej,Jag ska skriva på ett anställningsavtal där följande paragraf finns inskriven:Om inte annat nedan anges skall Företaget äga rätt att säga upp den Anställde med 6 kalendermånaders uppsägning. Den Anställde äger rätt att frånträda tjänsten med 3 månaders uppsägning.Så min fråga är: Vad gäller enligt ovan text?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den första meningen anger att om det är företaget som vill säga upp dig från din tjänst så får du en uppsägningstid på sex månader. Den andra meningen anger att om det är du som vill säga upp dig från tjänsten så får du en kortare uppsägningstid, som är på tre månader. Skillnaden mellan meningarna ligger i vem det är som säger upp din tjänst. I praktiken betyder det att när du själv vill lämna tjänsten får du tre månader på dig att avsluta och överlämna arbetet, när du kanske vill gå från ett jobb till ett annat. Om det däremot är företaget som vill att du lämnar tjänsten så får du sex månader på dig att hitta ett nytt jobb.

Klausulen i ditt avtal är generösare än reglerna i 11 § LAS, som anger en uppsägningstid på sex månader endast om du har arbetat på arbetsplatsen i mer än tio år.

Det kan tilläggas att den här typen av klausul är okej att ha med i ett anställningsavtal.

Du kan även läsa mer om uppsägning från arbetsgivaren här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1334)
2019-09-12 Övergår en timanställning till fast tjänst per automatik eller måste man påtala detta för arbetsgivaren?
2019-09-11 Uppsägningstid utan skriftligt anställningsavtal
2019-09-10 Uppsägningstid vid provanställning
2019-09-04 Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

Alla besvarade frågor (73004)