Vad gäller kring uteslutning vid extra årsmöten i ideella förening?

2020-08-28 i Föreningar
FRÅGA
Uteslutning av medlem i ideell föreningVi är en fritidsodlarförening. Vid årsmöte 2018 blev det bestämt att två personer i föreningen skulle bygga en ny toalett åt föreningen (nuvarande ordförande och hans far som nu även är ledamot) Utan medlemmarnas och övriga styrelsens medgivande lät de riva föreningens gamla toalett våren 2019. Lovade att den nya skulle vara klar maj 2019. I början av 2020 byggde de själva byggnaden till toaletten, LÅSTE DÖRREN och har sedan dess inte färdigställt toaletten trots otaliga påstötningar från medlemmarna OCH INTE ÖPPNAT. Föreningen har alltså varit utan toalett 2 somrar. De har med andra ord OLOVLIG BRUKAT FÖRENINGENS EGENDOM ENLIGT BROTTSBALKEN 10 KAP paragraf 7. Det finns även mycket annat klander mot dem!De har även vägrat årsmöte i år p gr a Corona. Vi medlemmar tog då saken i egna händer och kallade till extra årsmöte med enda punkt att välja ny styrelse och få bort dessa "byggherrar" tillika ordförande och ledamot. De beslöt sig då för att kalla till ordinarie årsmöte, vilket kommer att hållas om ca två veckor.De som med sannolikhet kommer att sitta i den nya styrelsen vill utesluta dessa två herrar ur föreningen. Förslag om uteslutning; den nya styrelsen kallar till extra årsmöte, så medlemmarna får rösta om detta. Om det bifalles skickas en varning till dessa två, de får 2 veckor på sig att svara och sedan beslutar styrelsen om uteslutning. Är detta korrekt förfarande?
SVAR

Hej och tack för att Ni vänder er till Lawline!

Om jag har uppfattat er fråga korrekt, undrar ni huruvida det är ett korrekt förfarande av er medlemmar i den ideella föreningen att kalla till extra årsmöte där styrelsemedlemmar avsätts, på grund av deras klandervärda agerande.

För att besvara er fråga kort, krävs det att ni tittar i föreningens stadgar kring vad som gäller reglerna avseende årsmöten. Det bör alltså inte föreligga något hinder för er medlemmar att kalla till extra årsmöte, om så framgår av stadgarna. Vidare har ni all rätt att ta upp denna fråga även vid ett ordinarie årsmöte, där ni även ger förslag om ny styrelse och röstar för det. Det finns nämligen inte någon uttrycklig lag vad gäller just ideella föreningar, utan vägledning tas i praxis och god föreningssed.

Rådet är därför att i första hand titta i föreningens stadgar. Om ni behöver hjälp att tolka dessa, kan ni kontakta mig på viktoriatomsson@gmail.com så slussar jag er vidare till vårt juristteam på Lawline.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (494)
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?
2021-03-28 Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?
2021-03-28 Kan samfälligheten delegera mark till ägare i en samfällighet utan att alla ägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (91130)