FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/12/2016

Vad gäller kring resekostnader och underhåll för barnen när ex-mannen vill flytta?

Min ex man vill flytta, vi har gemensam vårdnad om barnen, 9 och 12 år.

Han planerar att flytta 15 mil bort så barnen kommer behöva bo hos mig på heltid. Tycker mig läsa att jag då ska hjälpa till att betala för deras resor till pappan, kan det verkligen stämma? Jag kommer ju dessutom få ökade kostnader om dom ska bo hos mig på heltid.

Om jag inte går med på att han flyttar och lämnar allt ansvar till mig, vad händer då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

På din fråga förstår jag det som att ni tidigare haft växelvis boende. Ni har gemensam vårdnad och till följd av din ex-mans flytt kommer dina barn bo hos dig på heltid. Du undrar för det första om du kan komma att behöva betala för barnens resor till pappan. Du funderar också över ökade kostnader när barnen nu kommer bo hos dig på heltid. Vidare undrar du vad som skulle hända om du inte går med på att din ex-man flyttar.

Frågorna regleras i Föräldrabalken (FB) och Socialförsäkringsbalken (SFB).

Vi börjar med din fundering kring ökade kostnader.
Föräldrar är underhållsskyldiga. Vid växelvis boende så tänker man att föräldrarna fullgör underhållsskyldigheten genom att betala kostnader när de har barnet hos sig. När din ex-man nu flyttar så kommer han ha kvar vårdnaden om barnen men de kommer inte bo hos honom. Det gör honom skyldig att betala underhållsbidrag till era barn för att fullgöra sin underhållsskyldighet. Om det pga olika skäl inte går att få ut underhållsbidrag, tex om han inte har råd eller motsätter sig det, så kan era barn få möjlighet att få underhållsstöd via försäkringskassan. (7 kap. 1 § FB, 7 kap. 2 § FB, 19 kap SFB). Du kan läsa mer om underhållsbidrag och underhållstöd under dessa länkarna. Där kan du också få hjälp att räkna ut underhållsbidrag och ansöka om underhållsstöd: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_dig

Du undrar vidare över resekostnader.
Det primära ansvaret för resekostnaderna ligger på icke-boföräldern. Som du säger kan dock bo-föräldern vara skyldig att ta del av resekostnaderna när barnen skall umgås med icke-boföräldern. Detta i den mån det är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter (6 kap. 15b § FB). I rättspraxis har man slagit fast att det bara är själva resekostnaderna, inte vistelsekostnaderna, som du kan bli tvungen att betala för (RH 2001:41).
Avståndsmässigt bör det vara ganska långt mellan bostadsorterna för att bo-föräldern skall bli betalningsskyldig. Enligt förarbeten ses 10 mil som ett riktmärke, och eftersom det rör sig om ca 15 mil i ditt fall, är oddsen stora för att du skulle ses som betalningsskyldig vid en prövning (se SOU 1995:26 s. 522). Omständigheter som kan tala emot en betalningsskyldighet är tex om din ekonomi inte klarar av det eller om din ex-man flyttar utan godtagbar anledning (RH 2000:16).
Uträkningen av kostnadsfördelningen görs i normalfallet med hjälp av samma metod vid beräkning av underhållsbidraget (se ovan). I den mån ni vet att resekostnaderna kommer vara konstanta så kan ni ta hänsyn till dem vid uträkningen av underhållsbidraget istället.

Till sist undrar du vad som skulle hända om du inte går med på att din ex-man flyttar och lämnar allt ansvar till dig.
Det finns delade meningar i doktrinen kring huruvida en förälder kan hindra den andre att flytta. Vissa menar på att det i den gemensamma vårdnaden ingår ett gemensamt bestämmandeansvar som innebär att beslut om var barnet skall bo bör tas gemensamt. Andra menar att ett hindrande av någons flytt skulle vara att likställa med kommunarrest.
I ditt fall skall dock barnen inte flytta med din ex-man, utan stanna hos dig. Det torde vara betydligt lättare för en förälder att flytta utan barnen än med dem - detta då alla beslut som rör barn skall tas med hänsyn till barnens bästa (6 kap. 2a § FB) och en flytt ofta kan ses som upprivande för barn.
Som jag förstår det så grundar sig dock din fråga i din oro över att du ensam kommer få stå för alla kostnader när din ex-man flyttar. Som framgått ovan så kommer ni emellertid fortsätta att dela på kostnaderna för barnen.

Avslutningsvis så bör ni tänka på att samarbete är nyckeln. Enligt lag är samarbetsförmåga en förutsättning till att den gemensamma vårdnaden om era barn skall fungera (6 kap. 5 § 2st).
Om flytten känns jobbig för er kan ni vända er till socialtjänsten i er kommun. Hos socialtjänsten har ni möjlighet att gå på samarbetssamtal där ni kan få stöd och hjälp med att komma överens kring frågor som rör era barn (6 kap. 18 § FB).
Mitt råd till dig är att du i första hand pratar med din ex-man för att med hjälp av ovan nämnda regler försöka lösa frågorna om resekostnader och underhållsbidrag, och vid behov försöka få till stånd ett samarbetssamtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Josefine DahlqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”