Vad gäller kring olika typer av skuldebrev och när ska betalning erläggas?

2020-10-27 i Fordringar
FRÅGA
Jag fick ta ett lån av min svärson till handpening på lgh,nu vägrar han ge tillbaka lånehandlingarna till mig efter han lånat det för att kopiera.Har han verkligen rätt till det?Tog ett lån på 2 år och nu påstår han att det är 1år kvar,vad ska jag ta mig till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av din fråga framgår det inte vad det är för typ av skuldebrev (löpande eller enkelt), men jag ska förklara huvudprinciperna kring båda två.

Tillämplig lag på din fråga är lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL).

Löpande skuldebrev

Skulle skuldebrevet du utfärdat vara av löpande beskaffenhet enligt 11§ SkbrL gäller att den som har det i sin besittning äger rätten att göra det gällande, 13 § SkbrL. Skulle din svärson ha förfalskat skuldebrevet kan du invända mot detta då löptiden inte stämmer överens mot vad ni avtalat. Då skuldebrevslagen är dispositiv är det fritt för er att avtala om när skulden ska infrias. Huvudregeln är att borgenären (din svärson) har rätt att kräva betalning när som helst såvida man inte avtalat om löptid (jfr 5 § SkbrL). I ditt fall har ni kommit överens om två år och då är det vad som gäller oavsett vad han säger.

Enkelt skuldebrev

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man, det vill säga en specifik namngiven person, 26 § SkbrL. Handlingen som sådan är egentligen bara ett bevismedel för att en fordran existerar och behöver inte visas upp vid själva betalningstillfället.

Sammanfattning

I ditt fall spelar det inte så stor roll vad det är för typ av skuldebrev då detta inte överlåtits till någon annan. Det är fortfarande ursprungsborgenären som har det i sin hand. I och för sig har din svärson rätt i att han inte behöver visa upp det om det skulle vara tal om ett enkelt skuldebrev när han kräver betalt. Dock kan det fortfarande användas i bevishänseende om någon av parterna skulle vara osäkra på innehållet och det är vad som står i skuldebrevet beträffande löptid som gäller.


Hoppas att du fick svar på din fråga och att det fixar sig. Skulle det uppstå följdfrågor är du givetvis varmt välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar,

Carl Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (790)
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

Alla besvarade frågor (92164)