Vad gäller i vårdnadsfrågan när modern inte vill att fadern ska vara delaktig i frågor avseende barnet?

Hej!

När en kvinna har blivit gravid med en man som hon inte vill ha med i bilden (men mannen vill ha delad/hel vårdnad, utan att ha någon relation till mamman), vad gäller då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet om de är gifta med varandra när barnet föds (6 kap. 3 § första stycket föräldrabalken). Modern erhåller således ensam vårdnad om föräldrarna inte är gifta vid födseln. I det fall barnet står under vårdnaden av en förälder och någon av föräldrarna vill ha ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av föräldrarna ensam ska ha vårdnaden om barnet (6 kap. 5 § första stycket föräldrabalken). I bedömningen ska rätten utgå utifrån vad som är bäst för barnet (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vidare ska rätten beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I det fall föräldrarna inte ska komma överens, ska rätten även beakta orsakerna till detta (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Det kan till exempel tala till en förälders nackdel om han/hon motsätter sig gemensam vårdnad och om detta agerande indikerar på att föräldern inte har ett intresse av att barnet och den andra föräldern ska ha en god relation. Emellertid kan det finnas orsaker till ett sådant motstånd från den ena föräldern, såsom att han/hon blivit utsatt för våld eller trakasserier av den andra föräldern. Detta är omständigheter som rätten beaktar.

Sammanfattningsvis kan alltså fadern väcka talan i tingsrätten och begära att vårdnaden ska vara gemensam. Rätten kommer då att göra en helhetsbedömning med barnets bästa i fokus.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”