FrågaFAMILJERÄTTBodelning10/02/2017

Vad gäller i en bodelning och hur gör man?

hur kan jag göra för att få tillbaka mina privata ego delar från m ex man

han fick även behålla hyresrätten fast det fanns barn under 15 som skulle bo med mej.

han säger att jag inte har rätt till något vid en bodelning eftersom jag var hemmafru.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer utgå från att ni var gifta och har ansökt om äktenskapsskillnad/skilsmässa och att ni inte har genomfört en bodelning än. Det betyder att reglerna om bodelning och er rätt till egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan titta närmre på den lagen här. Jag berättar först vad som gäller enligt den lagen i allmänhet och sedan kommer jag förklara vad det betyder för dig och vad du kan göra.

Vad gäller för makars egendom i bodelning?

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa ska det göras en bodelning. Undantaget från detta är om makarna bara har enskild egendom och ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra (ÄktB 9:1). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (ÄktB 10:1). En makes giftorättsgods är all den egendom som maken äger och som inte har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord, ett förbehåll för gåva, arv eller testamentet (ÄktB 7:2). Innan bodelningen görs får varje make ta undan personliga föremål från sitt eget giftorättsgods. Det rör sig om sådant som kläder, personliga presenter och andra saker som bara är till för personligt bruk (ÄktB 10:2). Om en make har skulder får den också undanta en del av sitt giftorättsgods som motsvarar skuldens storlek (ÄktB 11:2).

När man tagit undan enskild egendom om sådan finns, personliga föremål och gjort avdrag för skulder ska resten – boet – delas mellan dem på lotter. Lotternas storlek bestäms genom en andelsberäkning. Värdet av båda makarnas giftorättsgods läggs ihop och delas sedan lika mellan dem (ÄktB 11:3). Det värde man går fram genom hälftendelningen är makarnas andel och allt giftorättsgods ska fördelas mellan dem med ledning i andelen. Makarna ska alltså få saker till ett belopp som motsvarar deras andelar (ÄktB 11:7). Bostad och bohag ska tillfalla maken som har störst behov av dem. Om den ena maken äger exempelvis den gemensamma bostaden krävs det dessutom särskilda skäl för att den andra maken ska få över bostaden (ÄktB 11:8). Särskilda skäl kan till exempel vara att en av makarna kommer ha väldigt svårt att hitta en annan bostad och dessutom ska ta hand om ett gemensamt barn. Om någon av makarna äger giftorättsgods till ett större värde än dennes andel i boet ska en del av egendomen lämnas över till den andra maken eller så ska skillnaden jämnas ut genom att maken betalar motsvarande värde i pengar (ÄktB 11:9).

Om äktenskapet inte varat under någon längre tid eller om makarnas ekonomiska förhållanden gör en hälftendelning oskälig kan en bodelning jämkas. (ÄktB 12:1). Detta betyder att makar som varit gifta en kortare tid inte delar på sitt giftorättsgods eller bara delar på en del av det. Bodelningen kan också jämkas om det finns betydande ekonomiska skillnader mellan makarna. Det kan till exempel röra sig om att en make nyligen fått ett stort arv eller gåva, att en make har väldigt mycket enskild egendom men inte tillför något giftorättsgods mm.

Efter en skilsmässa kan en make bli skyldig att betala underhåll till den andra maken. Detta gäller om den ena maken behöver bidrag under en övergångsperiod för att ha råd med sitt eget underhåll. Det kan till exempel röra sig om att den ena maken har tagit fullt ansvar för hem och familj under ett långt äktenskap medan den andra maken har arbetat och därför saknar förutsättningar att plötsligt ta ansvar för alla sina utgifter (ÄktB 6:7).

Hur gör man?

I bästa fall kan makar som skiljer sig komma överens om en bodelning. Då ska de gemensamt göra en bouppteckning. En bouppteckning betyder att makarna kontrollerar vilka olika tillgångar och skulder de har som ska ingå i bodelningen. När detta har gjorts ska man beräkna hur stor andel makarna har rätt till och hur sakerna ska delas upp mellan dem. När makarna har kommit överens om det här ska de upprätta ett bodelningsavtal där de skriver ner vad de kommit överens om och undertecknar det (ÄktB 9:5).

Kan man inte komma överens går det att ta hjälp av en bodelningsförrättare (ÄktB 9:7). För att få en bodelningsförrättare ska man ansöka hos tingsrätten på orten där man bor. Ett annat alternativ är att kontakta en jurist som kan hjälpa till. Oavsett hur avtalet kommer till, så är båda parter skyldiga att följa det och lämna över föremål i enlighet med avtalet. Om någon av parterna inte gör det kan man få hjälp av kronofogdemyndigheten för att få de saker man har rätt till.

Slutsats och rekommendationer

Du och din ex-man ska alltså göra en bodelning för att dela allt giftorättsgods mellan er. Huvudregeln är att ni delar lika, men det kan påverkas lite av bl. a. hur lång tid ni varit tillsammans och hur era ekonomiska förhållanden ser ut i övrigt. Du förlorar inte din rätt för att du har tagit ansvar för hemmet under er relation. Dina privata ägodelar – kläder, personliga gåvor m.m. – får du dessutom ta undan från en bodelning och ta själv. Har man tagit stort ansvar för familj och hushåll under en relation kan man ofta ha fått sämre ekonomiska förutsättningar än sin partner och då kan den med större ekonomisk förmåga bli skyldig att betala underhåll under en period för att underlätta efter skilsmässan.

Det är alltid bra att försöka komma överens om en bodelning, men i detta fall verkar det som om det kan bli svårt. Om det inte går att komma överens med din ex-man bör du ansöka om en bodelningsförrättare hos din tingsrätt eller kontakta en jurist med kompetens inom familjerätt som kan hjälpa dig. Du kan ofta hitta kontaktuppgifter och information om hur du skickar in en ansökan på tingsrättens hemsida. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline här.

Om du vill ställa en följdfråga är du välkommen att göra det i kommentarsfältet.

Jag hoppas att detta svar har varit till din hjälp och att du kan få tillbaka dina saker.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000