Vad gäller först, LAS eller anställningsavtalet?

FRÅGA
Hej, Kan vi som arbetsgivare (litet företag, ej kollektivavtal) i anställningsavtal avtala om en ömsesidig uppsägningstid av avtalet om t ex 2 månader eller 3 månader? Jag har uppfattat att man inte får avtala om något som är "sämre än LAS" vilket ju detta blir om vi som AG t ex säger upp en medarbetare som har varit anställd i 8 år - då hade hen ju enligt LAS haft rätt till 5 månaders uppsägningstid...?? Gäller anställningsavtalet då i första hand?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga undrar du om ni som arbetsgivare kan avtala om en ömsesidig uppsägningstid om exempelvis två eller tre månader eftersom du uppfattat det som att man inte får avtala om något som är "sämre än LAS". Din undran är om anställningsavtalet gäller före LAS om ni avtalat om annan uppsägningstid än vad LAS stadgar.

Att man inte får avtala om något som är "sämre än LAS" framkommer av 2 § andra stycket LAS som stadgar att "Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt denna lag". Det stadgade innebär att om det träffas avtal om något som ger arbetstagaren sämre skydd eller rättigheter är det avtalet ogiltigt. Om vi tar som exempel avseende det du själv tar upp i frågan; ni avtalar om en uppsägningstid om två månader, men enligt LAS har arbetstagaren en uppsägningstid om fem månader. I det fallet har ni avtalat om något som är sämre för arbetstagaren än vad LAS stadgar och avtalet är ogiltigt i den delen. Arbetstagaren har därför rätt till fem månaders uppsägningstid, även om anställningsavtalet stadgar annat.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1750)
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?

Alla besvarade frågor (91293)