Vad gäller för vårt adoptivbarn med det nya inreseförbudet från Danmark?

2020-12-25 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, vi är två svenska medborgare som befinner oss i Taiwan för att i januari resa hem med ett barn som vi adopterat. Planen är att flyga till Köpenhamns flygplats Kastrup för att sedan ta tåget över bron till Sverige. Kommer det med det nya inreseförbudet från Danmark till Sverige att bli problem för barnet vid gränskontrollen att komma in i Sverige? Hen har uppehållstillstånd i Sverige, men inte medborgarskap. Vi har alla nödvändiga papper och bevis för adoptionen.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Restriktionerna och det tillfälliga inreseförbudet är inte reglerat i lag, därför kommer mitt svar utgå från vad de svenska myndigheterna samt regeringen har gått ut med.

Inreseförbud till Sverige mellan 24 december till 21 januari 2021

Inreseförbudet gäller för inresande från Storbritannien och Danmark, med syftet att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Svenska medborgare berörs inte av förbudet, utan har en ovillkorlig rätt att komma in i landet. Nära anhöriga till svenska medborgare kan också undantas från inreseförbudet, därbland räknas barn och även adoptivbarn. Dock är reglerna striktare med inreseförbudet som gäller fram till 21 januari och barnet i detta fallet kommer behöva visa på att hen uppfyller ytterligare en av de undantagssituatonerna som beskrivs nedan.

Er fråga behandlar vad som gäller för barnet som kommer från ett land utanför EU/ESS. Polismyndigheten har skrivit att det inte kommer finnas möjlighet att utfärda intyg eller förhandsbesked innan resan, utan varje situation ärende kommer bedömas på plats av gränspolisen, utifrån medtagen dokumentation. De undantagssituationer till inreseförbudet är personal som transporterar gods/ passagerare, diplomater m.fl, personer som jobbar i internationella organisationer och personer med trängande familjeskäl.

Det sista undantaget om trängande familjeskäl innebär i främsta hand om personen behöver finnas i Sverige för hälsoskäl eller andra akuta saker. Det kan också handla om närvaro vid begravningar, arvsskifte eller domstolsförhandling. Polisen har ockås uttalat att FN:s barnkonvention ska beaktas vid besluten, vilket i praktiken innebär att polisen bör tillämpa lägre krav när beslutet gäller ett barn eller i situationer där följden kan bli att barnet skiljs från sina föräldrar.

Vad kommer troligtvis ske?

De strikta reglerna kring inresa från bl.a Danmark nu under inreseförbudet fram till 21 januari, innebär att det finns få undantag att få resa in för personer som inte är svenska medborgare. Jag kan inte säga vad som kommer beslutas i just er situation då det kommer göras en bedömning och fattas beslut på plats av gränspolisen. Men i ert fall handlar det om ett barn med en familjeanknytning till er och där finns både uppehållstillstånd och dokumentation gällande adoptionen, och Barnkonventionen ska beaktas när det gäller vad som är ett Trängande familjeskäl. Det är flera omständigheter som lutar mot att undantag från inreseförbudet kan beslutas. Men som nämnt, är det upp till gränspolisen att göra den bedömningen.

En annan möjlighet är att vänta och se ifall ni kan resa till Sverige efter den 21 januari (under förutsättning att förbudet inte förlängs). Det är endast under detta striktare inreseförbud som det krävs särskilt undantag, annars är det tillräckligt att barnet har en nära familjeanknytning och kan uppvisa pass och uppehållstillstånd för att kunna resa in i Sverige med er.

Jag hoppas att detta besvarade er fråga! Håll er gärna uppdaterade på regeringens samt polismyndighetens hemsida kring om något ändras gällande förbudet. Lycka till!

Vänligen,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91196)