FrågaÖVRIGTÖvrigt28/09/2022

Vad gäller för vapen före 1890, ammunition och svartkrut.

Exakt vad gäller lagligt sett för vapen konstruerade innan 1890? Jag vet att de inte innefattas av vapenlagen men får man t.ex. transportera dem hur som helst, inneha ammunition lämpade för dem och svartkrut avsett för att användas i dem?

Lawline svarar

  

Tack för att du vänder dig till Lawline. Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur vapen tillverkade före 1890 omfattas vid förvaring samt ammunition och svartkrut till dessa vapen. 

Vissa typer av vapen som är konstruerade före 1890 omfattas inte av vapenlagen. 

I 1 kap 4§ b vapenlagen framgår att vapen som är tillverkade före år 1890 och inte är avsedda för gastäta enhetspatroner inte omfattas av vapenlagen. Det innebär att reglerna om förvaring av skjutvapen som finns i 5 kap vapenlagen inte omfattar vapen som är tillverkade före år 1890. 

Regler om ammunition:

Definitionen av ammunition är patroner, projektiler tändhattar och andra tändmedel enligt 1 kap 5§ vapenlagen. 

I 1 kap 6§ vapenlagen framgår att ammunition räknas till explosiva varor regleras i lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor. 

För ammunition som inte är explosiv så gäller vapenlagen.

För att få inneha ammunition krävs det enligt 2 kap 1§ a vapenlagen att man har tillstånd. Enligt 2 kap 8§ vapenlagen så framgår det att om man har tillstånd eller rätt att inneha vapen för skjutning så har man även inneha ammunition utan särskilt tillstånd om ammunitionen är avsedd till samma ändamål som vapnet. Detta innebär att man får inneha ammunition för vapnet före 1890 utan särskilt tillstånd så länge det inte är gastäta enhetspatroner. Du behöver inte heller tillstånd för svartkrut om det är för eget bruk ladda ammunition eller inneha skjutvapen. Det finns speciella regler för förvaring av svartkrut som jag går igenom nedan. Förvaring av ammunition regleras i 5 kap 2§ 2st vapenlagen där det föreskrivs att ammunition ska förvaras under säkert lås eller på annat betryggande sätt. 

Regler om svartkrut:

Svartkrut är en explosiv vara som definieras i 4§ p1 lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor vilket innebär att det finns större krav på säkerheten vid förvaringen av svartkrut än vanlig ammunition. Svartkrut är en explosiv vara i riskgrupp 1.1-1.2 när man definierar kategorin av explosiva varor. I Myndighet för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2019:1 regleras det i 4 kap 1§ att man inte får hantera den formen av svartkrut i sin bostad. Man får dock hantera svartkrut i garage, källare som är brandtekniskt avskilt från bostadsutrymme i byggnad som inte är bostad. Med andra ord svartkrut kan ej förvaras i bostaden. 

För att sammanfatta dina frågor:

Vapen som tillverkats före 1890 och inte är avsedda för gastäta enhetspatroner omfattas ej av vapenlagens regler för förvaring, men jag rekommenderar ändå att vara aktsam vid förvaring och transport av vapen då de kan vara farliga. Du får inneha ammunition till vapen och även svartkrut som krävs för eget bruk eller för att ladda ammunition. Svartkrutet får dock inte förvaras i bostadsutrymmet.  

Om du skulle ha några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”