Vad gäller för uppsägningstid vid en provanställning?

FRÅGA
Hej , Jag har en provanställning på 6 månader i ett företag utan kollektivavtal . Jag har skrivit på och i avtalet står det att jag har 2 månaders uppsägning. Vad gäller om jag säger upp mig under provanställningen? Vad gäller om jag blir uppsagd under tiden ? Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en provanställning?

I 6 § första stycket Lagen om anställningsskydd (1982:80) (nedan förkortat LAS) framgår det att en arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om en tidsbegränsad provanställning med en prövotid på max 6 månader, precis som i ditt fall. För att en provanställning ska kunna ske ska det finnas ett prövobehov för arbetsgivaren. Arbetsgivaren bedömer själv vad prövobehovet består av. I förarbetet till lagen framgår det emellertid att man som huvudregel inte kan provanställa någon som tidigare har arbetat på arbetsplatsen om det inte rör sig om ett helt andra typer av uppgifter och krav från arbetstagare men detta får bara ske under särskilda omständigheter. Den främsta anledningen till detta är för att man vill minska risken att arbetsgivaren missbrukar provanställning som anställningstyp, men också att arbetsgivaren redan vet hur arbetstagaren sköter sig om den redan arbetat på arbetsplatsen – dvs det finns ingen anledning att provanställa en tidigare arbetstagare. Om arbetsgivaren inte meddelar arbetstagaren i förväg om att provanställningen kommer att upphöra när prövotiden har gått så övergår provanställningen till en tillsvidareanställning, 6 § andra stycket LAS.

När får man säga upp sig från en provanställning?

När det gäller uppsägning av provanställning så är huvudregeln att en arbetstagare får avbryta provanställningen när som helst under dagen. Arbetsgivaren har emellertid en varseltid på 2 veckor (man talar här inte om uppsägningstid), 31 § första stycket LAS. Om du är med i ett lokalt fackförbund måste arbetsgivaren även varsla dessa. En arbetsgivare behöver inte ange någon saklig grund till varför han/hon vill avbryta provanställningen men den får naturligtvis inte vara diskriminerande eller föreningsrättskränkande. Du har inte heller någon skyldighet att berätta varför du vill avbryta provanställningen.

Du skriver att ni har ett avtal om en uppsägning på 2 månader, om detta syftas på provanställningen så är avtalsvillkoret ogiltigt för din del. I LAS finns det inget reglerat om "uppsägningstid" för en arbetstagare vid en provanställning. LAS är tvingande för arbetsgivaren om denne inte är bunden av något annat i ett kollektivavtal, 2 § tredje stycket LAS. Att lagen är tvingande för arbetsgivaren innebär därmed att avtalsvillkor som är till nackdel för arbetstagaren i jämförelse med lagens bestämmelser är ogiltiga, 2 § andra stycket LAS.

Det går därmed inte som utgångspunkt inte att avtala om en "ömsesidig uppsägningstid" eftersom den är till nackdel för arbetstagaren i jämförelse med att denne annars hade kunnat gå när som helst under dagen. Du behöver därmed inte förhålla dig till den "uppsägningstid" som ni har avtalat om utan kan gå mitt på dagen om du inte vill fortsätta provanställningen. En arbetsgivare som har avtalat om en varseltid på mer än 2 veckor måste dock förhålla sig till detta – i ditt fall innebär detta att arbetsgivaren har 2 månaders varseltid. Enligt praxis kan underrättandet om varsel ske muntligen men den som påstår att ett varsel har skett har bevisbördan för att denne har lämnat ett underrättande. Under varseltiden har du rätt att få lön och andra avtalsvillkor tills dess du slutat arbeta.

Vad gäller om arbetsgivaren inte iakttar varseltiden?

Om en arbetsgivare inte iakttar varseltiden kan ett sk. Allmänt skadestånd bli aktuellt, 38 § LAS. Om arbetsgivaren lämnar varsel försent i samband med att prövotiden håller på att gå ut så har arbetstagaren trots att varslet lämnas försent ingen rätt till att fortsätta som tillsvidareanställd.

Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lovisa Sidén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98546)