Vad gäller för preskriptionsavbrott via påminnelsebrev?

När en inkassobolag som har en skuld registrerad från 2012 skickar påmminelse om skulden värje år räknas det brevet som kravbrev ? Alltså räknas det som preskriptionsavbrott? Och vad händer om inkasso bolaget skickar brevet till fel adress ?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline.  

Jag ska givetvis hjälpa dig med vad som gäller.  

Huvudregeln 

Huvudregeln är att en fordran, det vill säga betalningsanspråket preskriberas efter 10 år om preskriptionen inte avbryts innan dess. Om det gäller ett anspråk från en näringsidkare mot en konsument gäller istället 3 år (2 § preskriptionslagen). Om inget preskriptionsavbrott sker räknas detta från den dag som fodringen tidigast kan göras gällande. 

Preskriptionsavbrott 

Preskriptionsavbrott kan ske på tre sätt (Se 5 § preskriptionslagen): 

  1. Att den betalningsskyldige på något sätt erkänner fodringen, t.ex. betalar till borgenären t.ex. genom avbetalning eller räntebetalning, eller att man på annat sätt erkänner fodringen, t.ex. meddelar att man har för avsikt att betala skulden vid senare skede.  
  2. Att borgenären väcker talan eller annars åberopar fodringen vid t.ex. domstol eller kronofogden och att detta är riktat mot den betalningsskyldige.  
  3. Slutligen, som du nämnt, genom skriftligt krav eller skriftlig erinran om betalningen.  

Räknas påminnelser som preskriptionsavbrott?  

Generellt kan sägas att en påminnelse är ett preskriptionsavbrott, men den får dock inte vara helt formlös. Den som mottager påminnelsen måste kunna utläsa vilken skuld som påminnelsen avser. Påminnelsen bör komma skriftligt och vara den betalningsskyldige till hands innan preskriptionstiden löpt ut.  

Har påminnelsen kommit mig till hands om inkassobolaget skickat påminnelsen till fel adress?  

Du ställer en fråga om vad som gäller om brevet skickats till fel adress. Huvudregeln är nämligen att det är upp till borgenären att se till att brevet kommit fram och det är därför rekommenderat att det skickas som rekommenderat brev så att detta kan säkerställas. En preskription anses generellt inte avbruten förens mottagaren fått meddelandet till handa.  

Det har ansetts att ett brev som skickats utan bevisning på mottagande inte är tillräckligt för att visa att preskriptionsavbrott skett, däremot så har HD funnit att om bolaget skickat ett flertal brev med krav eller påminnelser så anses kravet framkommit om gäldenären inte har någon giltig förklaring till varför samtliga brev inte skulle ha kommit fram. (se NJA 1998 s. 750, NJA 2007 s. 157 och NJA 2016 s. 332)  

I NJA 2012 s. 172 skickades brev till folkbokföringsadresserna som den betalningsskyldige haft. Den betalningsskyldige uppgav att han under längre tid bott på tillfälliga platser och hade inte mottagit några brev rörande skulden. Man bedömde att den betalningsskyldige haft anledning att bevaka posten på sina folkbokföringsadresser även om han inte hade bott på dem. Dessa brev ansågs således ha kommit honom till handa även om han inte bott på de berörda adresserna. Att man inte har uppdaterat folkbokföringsadressen så att breven skickats fel är alltså inte tillräckligt för att göra gällande att breven ej kommit fram. Det kan här också noteras att man som privatperson har en skyldighet att uppdatera sin folkbokföringsadress.  

Det är viktigt att notera att det inte krävs att gäldenären faktiskt öppnat brevet, utan preskriptionen avbryts i och med att gäldenären mottagit det.  

Jag hoppas att du fått svar på din fundering.  

Vänligen, 

Lin ToftRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo