Vad gäller för pengar som kommer från enskild egendom, är det fortsatt enskild egendom?

2018-10-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej,Min man o jag ska skiljas. Vi äger gemensamt en villa. Han äger själv en fastighet medtillhörande skog som är enskild egendom genom gåva. Det har även sålts skog då han fått pengar. För dessa pengar har han investerat i vårt gemensamma hus -nya fönster, renoverat en vägg utvändigt. Även köpt TV, Ljudsystem, soffa etc. Han hävdar att det som är köpt för "hans pengar" dvs de som härrör från hans enskilda skog/egendom, inte ska ingå i bodelningen. Jag undrar vad som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag kommer i mitt svar inte att gå in på när och hur egendom blir enskild egendom utan fokusera på vad som hände när enskild egendom säljs och det köps nya saker. Reglerna om vad som är enskild egendom har en särskild bestämmelse om att just egendom som "trätt i stället för egendom" som är enskild, behåller sin ställning som enskild egendom (7 kap. 2 § sjätte punkten, äktenskapsbalk).

Detta kallas för surrogation och gäller även för avkastning från enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket, äktenskapsbalk). För att detta ska gälla ska det gå att se en obruten kedja mellan det sålda/avkastningen och det som träder i stället.

Man måste i denna kedja även se om pengarna har sammanblandats med giftorättsgods så att det inte längre tydligt går att se vad som kommer från enskild egendom och vad som är giftorättsgods. Om pengarna under en viss tid t.ex. var på ett gemensamt konto kan detta eventuellt vara en sådan sammanblandning att det förlorar sin karaktär som enskild egendom.

Huvudregeln är alltså att avkastningen från skogen, som var hans enskilda egendom, fortsatt ska ses som enskild egendom och då inte ingå i bodelningen. Men i det enskilda fallet kan det mycket väl vara så att det förlorat sin ställning som enskild egendom och då är att anse som giftorättsgods. Det beror helt enkelt på hur "kedjan" ser ut och om det har sammanblandats på vägen. Det är svårt för mig att svara helt säkert hur det ligger till i just ditt fall, om du är osäker och det rör större summor så skulle jag rekommendera dig att kontakta ett juridiskt ombud som kan säga hur det ligger till i detta enskilda fall.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2591)
2020-08-14 Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap

Alla besvarade frågor (82779)