Vad gäller för ofredande och sexuellt ofredande?

FRÅGA
Hej. Jag tänkte skicka en present till min kompis som skämt. Presenten är en choklad som ser ut som en penis, och som ligger i en ask där det står "eat a dick". Om min kompis inte skulle få samma reaktion på detta som jag förväntar mig, utan gör en polisanmälan, skulle jag då kunna dömas för sexuellt ofredande eller något annat brott för att jag skickade denna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du tänkt skicka en kontroversiell "skämt-present" till din kompis och undrar om det kan aktualisera brott om denne inte tycker det är särskilt skojigt.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vilka brott som kan tänkas aktualiseras om man skickar en sådan present till någon. De tänkbara brottet jag kan komma på är ofredande alternativt sexuellt ofredande.

Din fråga regleras i Brottsbalken (brb).

Vad innebär ofredande respektive sexuellt ofredande?

Ofredande regleras i 4 kap. 7 § Brb. I paragrafen står det så här:

"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år"

I paragrafen kan vi urskilja några olika situationer som kan tänkas aktualisera brott. I ditt fall är det mest relevant att utreda huruvida din present (eller meddelande) kan vara en "störande kontakt" eller "annat hänsynslöst agerande". Gemensamt för båda fallen är att gärningen ska vara "ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt".

Sexuellt ofredande regleras i 6 kap. 10 § Brb. Den stora skillnaden mellan ofredande och sexuellt ofredande är att gärningen i det sistnämnda fallet är ägnad generellt sätt att kränka någons sexuella integritet. Det räcker att den allmänna uppfattningen är att den sexuella integriteten kränks.

För både ofredande och sexuellt ofredande krävs uppsåt enligt 1 kap. 2 § Brb, det innebär att det ska påvisas att de avsett att på något sätt kränka någons frid eller sexuella integritet.

I ditt fall skulle jag dra bedömningen att gärningen inte kan anses som brottslig då omständigheterna generellt sett får anses vara ursäktligt. Denna typen av handling kan absolut anses vara brottslig under vissa omständigheter. Men med tanke på att ni känner varandra och att din tanke med det hela är att det ska vara ett skämt talar sammanhanget för att det troligtvis inte kan aktualisera brott.

Är du osäker på hur din kompis kommer reagera rekommenderar jag dig att skicka en annan överraskning.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1164)
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN
2021-04-29 Skillnad mellan grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning?
2021-04-29 Hur kan jag få mitt ex att sluta kontakta mig?
2021-04-29 Finns det ett brott som heter "terrorhot"? Vad krävs för att dömas för det brottet?

Alla besvarade frågor (92029)