Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

2020-07-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag är en svensk tjej, bor i sverige och ska gifta mig med min rumänska fästman. Vi träffades i juli 2019. Han kom till Sverige i december 2019 och har bott hos mig sen dess. Han fick en c/o adress hos mig i mars 2020. Han är arbetssökande och än så länge försörjer jag honom. Han har då uppehållsrätt? Han försöker även gå en SFI kurs men vår hemkommun nekar honom då han inte är folkbokförd. Eftersom vi gifter oss.. kan han söka uppehållstillstånd som make, anhörig? Vad kan han göra för att fortare få ett svenskt personnr så att han kan skaffa bankkonto osv? Vad krävs mer för att han ska ha rätt att studera , läsa svenska ? Studiestöd? Hur länge måste han ha arbetat i sverige för att ha rätt till sociala förmåner , så som föräldrapeng osv?Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppehållsrätt

En person som är medborgare i ett annat EU-land (vilket Rumänien är) kan ha egen uppehållsrätt om hen arbetar, söker arbete, studerar eller kan försörja sig genom egna tillgångar. En EU-medborgare kan även ha uppehållsrätt genom att en familjemedlem har uppehållsrätt. Eftersom du som sambo och blivande maka har svenskt medborgarskap har din partner och blivande make uppehållsrätt i Sverige. (artikel 7 Direktiv 2004/38/EC). Permanent uppehållsrätt inträder om någon av ovanstående situationer förelegat under fem år (artikel 16 Direktiv 2004/38/EC) . Man behöver inte ansöka om uppehållsrätt utan uppfylls något av kriterierna har man det "automatiskt".

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd måste man ansöka om och få beviljat till skillnad från uppehållsrätt. För att uppehållstillstånd ska beviljas för en partner måste den som redan bor i Sverige kunna försörja den andre och ha en bostad som är tillräckligt stor för båda att bo i.

Din partner kan ansöka om uppehållstillstånd genom anknytning nu i och med att ni har för avsikt att ingå äktenskap (5 kap. 3a § utlänningslagen) eller sen när ni är gifta (5 kap. 3 § utlänningslagen). Om ansökan kommer in innan ni gift er kommer en bedömning göras av seriositeten av ert förhållande. Huvudregeln för uppehållstillstånd genom anknytning är dock att man ska ha ansökt och fått det beviljat innan man kommer till Sverige. Din partner verkar redan bo i Sverige och då kan ett undantag aktualiseras: nämligen att han redan har en stark anknytning till dig här i Sverige och att det då blir lite orimligt att han ska behöva åka till Rumänien för att ansöka (5 kap. 18 § andra stycken punkt 5 utlänningslagen). Det är dock en bedömning som migrationsverket gör och om de inte anser att ni omfattas av undantaget kan din partner behöva åka till Rumänien och göra en ny ansökan därifrån.

Svenskt personnummer

Om man planerar att bo längre än ett år i Sverige ska man folkbokföra sig här, och då får man även ett svenskt personnummer. För att anmäla att man flyttat till Sverige ska man göra ett personligt besök hos ett av Skatteverkets servicekontor. Alla i en familj som flyttar till Sverige ska följa med, så om din partner till exempel har några barn från tidigare relationer som ska bo med er ska de också vara med. (Skatteverket)

Studier i Sverige

EU-medborgare kan studera på universitet eller högskola i Sverige. EU-medborgare behöver inte betala någon ansökningsavgift eller studieavgift vid svenska universitets- eller högskoleutbildningar. Däremot kan de behöva skicka in dokument som styrker att de är EU-medborgare i samband med ansökan. (Antagning.se) Om er hemkommun kräver att man är folkbokförd för att få läsa SFI får din partner ansöka om folkbokföring hos skatteverket.

Man kan som EU-medborgare ha rätt till studiestöd från CSN. Det finns även här olika grunder, men för din partner blir det på grunden att han har anknytning till dig som bor och arbetar här. För att få självständig rätt till studiestöd krävs att man fått permanent uppehållstillstånd eller har bott och arbetat i Sverige i minst 2 år (CSN).

Sociala förmåner

Det finns olika regler för olika sociala förmåner. Vid många förmåner uppstår frågan vilket land som ska stå för en förmån om man är medborgare i ett land men bor i ett annat. Hos Europeiska kommissionen kan man läsa mer om förmåner i Sverige och vilka rättigheter man har som EU-medborgare från ett annat medlemsland. Försäkringskassan har hand om föräldrapenning och bedömer om man har rätt att få ut det.

Sammanfattning och råd

Av den information du uppgett i din fråga låter det som att din partner har uppehållsrätt i Sverige. Han kan söka uppehållstillstånd på flera grunder, men den starkaste är troligen anknytningen till dig. Migrationsverket gör då en individuell bedömning och kan sedan avslå eller godkänna ansökan. För att få ett svenskt personnummer behöver han besöka ett av Skatteverkets servicekontor och folkbokföra sig i Sverige. Som EU-medborgare kan han ansöka till universitets- och högskoleutbildningar i Sverige och om han uppfyller vissa krav kan han också ha rätt till studiestöd från CSN. Om han har rätt till sociala förmåner går inte att svara rakt av på, utan det kan skilja sig åt beroende på vilken förmån det handlar om. Individuella bedömningar görs av berörda myndigheter.

Migrationsrätt kan upplevas som lite klurigt med många olika blanketter och alternativa grunder att ansöka på. Vill du ha mer personlig hjälp kan du kontakta Lawlines duktiga jurister.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?