Vad gäller för förvärv av svenskt medborgarskap?

2021-08-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag har bytt mitt namn samt efternamn i samband med giftermål, alltså jag tåg min frus efternamn. Betraktas det att jag har bytt min identitet enligt 11 samt 12 paragrafen, lagen 2001:82 om svensk medborgarskap?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du frågar om rör förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan (naturalisation).

Se lagen om svenskt medborgarskap:

11 § En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap (naturaliseras), om han eller hon har
1. styrkt sin identitet,
2. fyllt arton år,
3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,
4. hemvist här i landet
a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,
b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),
c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och
5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Lag (2005:722).

12 § Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får, om inte annat följer av andra stycket, sökanden ändå naturaliseras, om
1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,
2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller
3. det annars finns särskilda skäl till det.

För dig gäller § 12 p. 2 i lagen om svenskt medborgarskap. Jag antar att din fru är svensk medborgare. Genom giftermålet kan du naturaliseras och därmed bli svensk medborgare.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1237)
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?

Alla besvarade frågor (96515)