Vad gäller för en anmälan om olaga hot

Jag blev otrevligt bemött av ett servicecenter, vilket resulterade i att jag var irriterad tillbaka. Jag hotade aldrig personen ifråga men personen påstår att jag bad honom dra åt helvete innan jag la på luren i örat. Han ringer upp mig vid ett senare tillfälle och säger att han anmält mig för detta. Är det ens möjligt att göra anmälan pågrund av detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt lagen är olaga hot brottsligt vilket betyder att personen uppfattar det någon annan säger som hot om att skada denne eller dennes egendom. Det kan även omfatta andra personer eller saker som denne värdesätter. Då kan en polisanmälan göras. Viktigt är att den som anmäler har uppfattat hotet som allvarligt.

Brottsbalken håller just nu på att uppdatera 5 § som rör olaga hot. Men 4 kap. 5 § (som trädde i kraft 1 juli 2016) lyder som följer:

"Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

Svaret på din fråga är ja, en anmälan kan göras. Men risken att du blir åtalad och dessutom fälld för olaga hot är liten. Du kan ha uppfattas som hotfull, men du hotade inte med att skada eller utföra en "brottslig gärning" mot den du talade med vid servicecentret eller någon i dennes närhet, vilket krävs för olaga hot i lagens bemärkelse.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, annars är du välkommen att höra av dig till några av våra betaltjänster!

Vänliga hälsningar,

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo