Vad gäller för avtalad uppsägningstid?

FRÅGA
Hej, i mitt anställningsbevis står det följande:"Uppsägningstid:Uppsägning skall ske skriftligen och uppsägningstiden är två månader"Stämmer det då att det är 2 månader åt bägge håll, jag menar om jag säger upp mig eller om jag blir uppsagd så är det två månader oavsett?Tack på förhand!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om uppsägningstid finns i Lagen om anställningsskydd.

För en tillsvidare anställning gäller att anställningen gäller till dess att du som arbetstagare eller din arbetsgivare säger upp det. Den minsta lagstadgade uppsägningstid du har rätt till är en månad, enligt 11 § lagen om anställningsskydd.

Jag utgår i det följande från att du har en tillsvidare anställning.

Utgångspunkten för avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är att avtal inte får slutas om det ger sämre skydd än lagen, 2 § Lagen om anställningsskydd. Avtalet mellan dig och din arbetsgivare gäller i den mån det inte står i strid med lag eller eventuellt kollektivavtal. Eftersom att avtalet ger dig som arbetstagare rätt till längre uppsägningstid än den lagstadgade gäller alltså avtalet.

Detta innebär att du har rätt till två månaders uppsägning om du själv säger upp dig (då gäller avtalet). Däremot, skulle din arbetsgivare säga upp dig kan du ha rätt till en längre uppsägningstid än två månader i den mån det står i strid med lag eller kollektivavtal. Uppsägningstiden du som arbetstagare har rätt till när du sägs upp blir längre i förhållande till hur länge du varit anställd.

Efter du har arbetat för din arbetsgivare i fyra år har du rätt till tre månaders uppsägningstid enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Då gäller inte avtalet när arbetsgivaren säger upp dig eftersom att det står i strid med lagen och innebär en sämre överenskommelse för dig som anställd, se 2 §. Efter fyra år som anställd har du alltså rätt till tre månaders uppsägningstid. I 11 § kan du se hur lång lagstadgad uppsägningstid du har rätt till i förhållande till hur länge du varit anställd hos din arbetsgivare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skulle du undra något mer är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänst för snabbt svar och service.

Mvh/Henrik Berg

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?