Vad gäller för avsked på grund av olämpligt uppträdande utan förvarning?

FRÅGA
Om man har jobbat drygt 5 år på ett jobb och aldrig misskött sig, gjort sitt jobb och mer därtill. Senaste tiden har man varit hemma mer, pga sjukdom och vab. Sen en dag är alla toaletterna upptagna och man behöver verkligen kissa, annars händer det en olycka. Man hittar ett ställe att kissa i som inte är en toalett men inte förstör något, istället för att kissa på sig. Tyvärr fångar en kamera detta och personen i fråga blir avskedad med omedelbar verkan. Får arbetsgivaren göra så utan att först ge en varning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad som gäller för avsked rent allmänt

För att en arbetstagare ska bli avskedad krävs det att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren, (LAS 18 § första stycket). Det ska röra sig om väsentliga kontraktsbrott som en arbetsgivare inte ska behöva tåla.

Arbetsgivaren borde ha varnat

Vanligtvis leder inte enstaka fall av olämpligt uppträdanden till avskedning så länge inte händelsen är så pass allvarlig att arbetstagaren måste visat sig vara klart olämplig för sitt arbete. I det fall som du beskriver framgår det inte vad det är för typ av jobb eller vart arbetstagaren kissar, vilket har betydelse för hur allvarlig händelsen anses vara. Arbetsgivaren har oftast en skyldighet att varna arbetstagare om konsekvenserna för olämpliga uppträdanden på arbetsplatsen. I fallet som du beskriver borde arbetsgivaren rimligen varnat arbetstagaren innan arbetsgivaren beslutade om avsked.

Vad kan man som arbetstagare göra?

Arbetstagaren i detta fall kan kontakta sitt lokala fackliga ombud om arbetstagaren är med i facket det vill säga. Facket har möjlighet att begära förhandling med arbetsgivaren och parterna kan då diskutera avskedandet, (MBL 10 § första stycket).

Om arbetstagaren inte är med i facket kan denne kontakta Lawline för mer juridisk rådgivning genom att maila info@lawline.se

Sammanfattning

I det beskrivna fallet borde arbetsgivaren varnat arbetstagaren innan något beslut om avsked fattades. I de flesta fall ska inte enstaka fall av olämpligt uppträdande leda till ett avskedande. Däremot kan enstaka fall leda till avskedande beroende på vad det handlar om för arbete och hur allvarlig händelsen anses vara.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84484)