Vad gäller för att tredjelandsmedborgare ska beviljas uppehållstillstånd på grund av planerat samboskap i Sverige?

2021-08-06 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag och min pojkvän vill flytta ihop här i Sverige. Jag är svensk medborgare men han är inte en EU-medborgare. Jag ska börja studera på universitetet och har därför inte någon riktig inkomst eller bostad än, men jag ska skaffa en studentlägenhet. Är det möjligt för oss att bo tillsammans i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka regler är tillämpliga?

I mitt svar kommer jag att utgå från att din pojkvän och du inte har bott ihop utomlands tidigare, då svaret skiljer sig åt beroende på om ni har bott ihop innan. Frågan är om din pojkvän som tredjelandsmedborgare, det vill säga icke EU-medborgare, kan bosätta sig i Sverige med dig och följaktligen vad som krävs för att han ska kunna göra det. Regler kring uppehållstillstånd går att finna i utlänningslagen (UtlL).

Vad gäller för uppehållstillstånd på grund av planerat samboskap?

En utländsk medborgare som vistas i Sverige i mer än 90 dagar måste ha uppehållstillstånd (2 kap 5 § UtlL). Uppehållstillstånd kan bland annat sökas på grund av anknytning till en person i Sverige. Det finns alltså en möjlighet för din pojkvän att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig om ni inte har varit i ett permanent samboförhållande sedan innan (eller i mindre än två år) men har för avsikt att inleda ett samboförhållande i Sverige. För att uppehållstillstånd ska ges krävs vidare att förhållandet framstår som seriöst och att det inte finns några särskilda skäl som talar mot att uppehållstillstånd ska ges (5 kap 3a § 1 punkten UtlL). När en s.k seriositetsprövning görs av förhållandet tar man bland annat hänsyn till följande:

Hur lång tid ni har varit tillsammansAtt ni har god kännedom om varandraAtt ni kan kommunicera med varandra på ett gemensamt språkAtt ni har träffats i åtminstone någon utsträckning, samtOm ni väntar barn tillsammans (den här punkten väger tungt)

Vidare ska det som sagt inte föreligga skäl som talar mot att uppehållstillstånd ska ges. Exempelvis kan uppehållstillstånd vägras om den som söker uppehållstillstånd har gjort sig skyldig till något brott eller om det finns en påtaglig risk för att anknytnignspersonen eller eventuella barn kommer att utsättas för våld i relationen (5 kap 17 § 1 stycket UtlL).

Som huvudregel gäller att ett beviljat uppehållstillstånd på grund av anknytning är tidsbegränsat på 1-2 år (5 kap 8 § UtlL). Om personen beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan denne få ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd om förhållandet fortsätter (5 kap. 16 § UtlL).

Vilka krav ställs på dig som anknytningsperson?

En förutsättning är att anknytningspersonen är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. I detta fallet är du svensk medborgare och uppfyller därmed detta krav. Vidare krävs det numera att du ska kunna försörja dig själv och att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för både dig och din blivande sambo (5 kap 3b § UtlL). Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv. Gällande bostaden krävs att den är av tillräcklig storlek och standard för er två att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Att hyra bostaden i andra hand går bra, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Det är inte okej att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar, då uppfylls inte kravet på bostad. Dessutom måste du kunna visa att du har en bostad för minst ett år framåt i tiden.

Är det möjligt för er att bo tillsammans i Sverige?

Din pojkvän kan söka uppehållstillstånd i Sverige om ni planerar att bli sambos.Viktigt att komma ihåg är att din pojkvän måste ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland, alltså innan han reser in i Sverige (5 kap. 18 § UtlL). Kraven som ställs är att ert förhållande framstår som seriöst och att du har möjlighet att försörja dig samt har en bostad för er båda som uppfyller kraven på både storlek och standard. Det kan vara tveksamt om försörjnings- och bostadskravet är uppfyllt eftersom att du nämner att du inte har någon varaktig inkomst än eller bostad. Huruvida dessa krav är uppfyllt får dock bedömas i ert enskilda fall av Migrationsmyndigheten.

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen eller kontakta vår juristbyrå för tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la Varga
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96494)