Vad gäller för adoption?

2016-12-07 i Adoption
FRÅGA
Hej!Jag undrar vilka dokument man ska skicka med vid adoption?Jag har ensam vårdnad av min 16 år gamla dotter.Hennes biologiska Pappa har hon ingen kontakt med och jag är idag gift o min man vill adoptera min dotter o hon vill att han ska det.Han är dock 44 år,kan det sätta stopp för adoptionen? Själv är jag 43 år.Mvh Malin
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då frågan gäller adoption regleras det i 4 kap. föräldrabalken (FB), se här.

Den nedre åldersgränsen för adoption är 25 år, men i ert fall där det är fråga om att din man vill adoptera din dotter går gränsen vid 18 år, vilket framgår av 4 kap. 1 § FB, se här. Någon övre åldersgräns finns inte utan det bedöms genom en utredning i varje enskilt fall.

Enligt 4 kap. 3 § FB, se här , får den ena maken med den andres samtycke, adoptera dennes barn. Det innebär alltså att ditt samtycke krävs för att din make ska få adoptera din dotter.

Då din dotter är över 12 år krävs det att även din dotter själv samtycker till adoptionen, detta framgår av 4 kap. 5 § FB, se här.

Huvudregeln vad gäller samtycke från föräldrarna är enligt 4 kap. 5 a § FB, se här , att det krävs samtycke från båda föräldrarna när det gäller adoption av ett barn som inte fyllt 18 år. Ett undantag till den regeln är i de fall då ena föräldern inte har del i vårdnaden, och då krävs inte samtycke från den föräldern. Detta blir alltså aktuellt i ert fall och faderns samtycke krävs därmed inte. Rätten ska dock höra fadern och låta denne yttra sin åsikt i frågan, enligt 4 kap. 10 § FB, se här.

Vad gäller de dokument som ska skickas med vid adoption gäller, förutom ansökan i sig, även ett personbevis för både adoptanten (din make) och för adoptivbarnet (din dotter). Beviset bör inte vara äldre än tre månader. Ansökan ska tillsammans med personbevisen skickas till den tingsrätt där adoptanten har sin hemvist, dvs. där denne är folkbokförd.

På följande hemsida hittar du nyttig information samt ansökningsblanketter för adoption http://www.mfof.se/Blanketter-och-Statistik/Blanketter/

Lycka till!

Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (597)
2021-06-22 Ärver adoptivbarn sin biologiska mamma?
2021-06-11 Kan min son adopteras trots att hans biologiska pappa motsätter sig detta?
2021-05-27 Vad gäller vid adoption/förordnande av särskilt vårdnadshavare?
2021-05-12 Hur kan jag ta reda på information om en adoption?

Alla besvarade frågor (93333)