Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd

FRÅGA
Hej Lawline,Jag har just blivit meddelad att jag har blivit uppsagd av min VD för arbetsbrist då VD:n vill genomföra en omorganisering. Jag arbetar som redovisningsekonom och är den enda som arbetar med det löpande arbetet inom ekonomiavdelningen samtidigt som jag understöder andra delar i företaget och sköter rapporteringen till styrelsen.Vi har följande företagsstruktur… VD, Logistikavdelning (1 person), Ekonomi (1 person), E-com (1-person), Marknadsföring (1 person). Logistikavdelningen och Ekonomi Svarar direkt till VD.Jag har arbetat som anställd hos företaget i ett år och innan det ytterligare ett år som konsult.Jag var den som företaget senast anställde.Då det inte finns någon annan i bolaget som kan utföra mitt arbete så misstänker jag att mitt jobb kommer läggas ut på en konsultfirma och den egentliga anledningen för min uppsägning är att VD:n tror att det här kommer bli en besparing för företaget. Hur fungerar LAS i den här situationen och har jag rätt att behålla min tjänst?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Saklig grund

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare från sin tjänst krävs sakliga grund (7 § Lagen om anställningsskydd (LAS)). Arbetsbrist är ett saklig grund. För att kraven på saklig grund ska vara uppfyllda krävs också att arbetsgivaren försökt omplacera den uppsagda arbetstagaren (7 § 2 st. LAS). Finns det inget annat ledigt arbete så kan det inte begäras att arbetsgivaren ska omplacera arbetstagaren. Detsamma gäller om arbetstagaren inte är kvalificerad för arbetet.

Turordning

Om inget annat avtalats genom kollektivavtal gäller därefter reglerna i 22 § LAS, de så kallade turordningsreglerna. Huvudregeln är som du nämner sist in, först ut. Av den anledningen har du en svårt utgångsläge eftersom du är sist in. Dessutom är det så att arbetsgivaren har rätt att själv bedöma hur arbetsbristsituationen ser ut på företaget.

Även enligt 22 § LAS kan omplacering bli aktuellt, men eftersom du är sist i turordningslistan och arbetsbristen verkar omfatta de arbetsuppgifter som du sysslar med finns det nog inte någon möjlighet för dig att ta över någon annans jobb. Om så skulle vara fallet krävs i så fall att du har tillräckliga kvalifikationer för det arbetet. Det är arbetsgivaren själv som bedömer vilka kvalifikationer som krävs.

Företrädesrätt

Om inget annat avtalats genom kollektivavtal gäller efter detta reglerna i 25 § LAS om företrädesrätt. Dessa regler innebär att en arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan anmäla sitt intresse att få företräde till nya anställningar hos arbetsgivaren inom en period av 9 månader från det att anställningen upphörde. För att få rätt till företräde krävs att arbetstagaren arbetet 12 månader hos arbetsgivaren inom 3 år, ett krav som verkar vara uppfyllt i ditt fall. För att du ska få det nya arbetet krävs också att du har tillräckliga kvalifikationer till det nya arbetet.

Fingerad arbetsbrist

I undantagsfall har Arbetsdomstolen ansett att arbetsgivaren använt arbetsbrist som ett skäl att bli av med en arbetstagare utan att egentlig arbetsbrist förelegat, så kallad fingerad arbetsbrist. Arbetstagaren måste då bevisa att det är personliga skäl och inte arbetsbrist som varit anledningen till uppsägningen ( se t ex. AD 1976 nr 26).

Kringgå företrädesrätten

I ett antal fall i Arbetsdomstolen har frågan varit uppe om arbetsgivaren kringgår företrädesrätten genom att använda t ex. inhyrd personal då arbetstagare blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och anmält intresse för företräde. Huvudregeln i enlighet med dessa rättsfall är att det inte utgör ett kringgående att göra på detta sätt. Endast undantagsvis om omständigheterna i det enskilda fallet måste anses otillbörliga kan det vara fråga om kringgående (se t ex. AD 2007 nr 72)

Överläggning med facket

Om du är med i facket föreligger i normalfallet en skyldighet för arbetsgivaren att överlägga med facket om din uppsägning innan beslut tas (se 29 § LAS och 11-13 § Lag om medbestämmande i arbetslivet).

Sammanfattningsvis

Turordningsreglernas syfte är att skydda de med längre anställningstid, eftersom du är sist in har du inget bra utgångsläge. Du kan anmäla intresse till företräde till nya anställningar, men arbetsgivaren har stor frihet att använda köpta tjänster. Tänk på att reglerna om turordning och företräde kan bli annorlunda genom kollektivavtal. Om du är med i facket så har facket i normalfallet rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96471)