Vad gäller avseende uppsägning från sommarjobb?

Hej!

Jag har en snabb fråga gällande ett sommarjobb jag har med ett kontrakt på tillsvidareanställning/visstidsanställning, (ej säker på skillnaden). Jag har blivit uppsagd av min arbetsgivare purt baserad på hörsägen om min prestation från, "annan personal och förbipasserande", som inte överhuvudtaget stämmer, arbetsgivaren har ingen reell insikt i hur jag har jobbat och jag har även inte alls misskött mitt jobb enligt min närmaste mentor på arbetsplatsen. Vidare har denne vägrat redogöra ordentligt för vad exakt som påståtts och hur jag har underpresterat specifikt. Detta är väl ändå inte en saklig grund för uppsägning isåfall? Varning har jag som enligt regelverk fått veckan innan men det var likt då baserat på inkorrekta påståenden och tillsynes allmänt skvaller.

Jag har tagit kontakt med facket och de instämmer om att detta är absurt och undrar om det ens är lagligt att säga upp mig så här, men jag ville bara kolla lite allmänt själv också innan hela fackliga utredningsprocessen kör igång.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet?
Av din fråga framgår det att du har blivit uppsagd av din arbetsgivare som hävdar att annan personal och förbipasserande påstår att dina arbetsuppgifter missköts.

Utredning
Man kan få olika svar på din fråga beroende på hur ditt anställningsavtal ser ut samt om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats eller inte. Men de grundläggande reglerna om dina rättigheter som arbetstagare hittas i lagen om anställningsskydd(LAS).

Anställningsform
Först och främst behöver du lista ut vilken anställningsform som det rör sig om. Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Huvudregeln enligt LAS är att anställningsavtal gäller tills vidare om du som är arbetstagare och din arbetsgivare inte har avtalat om något annat. Om anställningen ska vara tidsbegränsad måste det framgå av ett skriftligt avtal för att det ska gälla. Som sommarjobbare är du sannolikt tidsbegränsat anställd. Den vanligaste formen av anställning vid sommarjobb är en så kallad allmän visstidsanställning. Det kan också vara aktuellt med ett vikariat eller en säsongsanställning (5§ LAS). Om det rör sig om en allmän visstidsanställning utformar arbetsgivaren anställningen lite hur de vill och den kallas ibland för intermittent anställning eller timanställning. Ett utskickat schema gäller då som avtal och kan inte ändras hur som helst av arbetsgivare. Om det rör sig om en säsongsanställning ska anställningen vara lika lång som säsongens längd.

Har arbetsgivaren inte angett vilken anställningsform har du en tillsvidareanställning (4 § LAS) och det är arbetsgivaren som ska bevisa om ni kommit överens om något annat.

Uppsägning
Huvudregeln är att båda parterna är bundna av den tidsbegränsade anställningen under hela avtalstiden. Tillåtna tidsbegränsade anställningar upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång. Tidsbegränsad anställning upphör alltså vid deadline och ger ej upphov till en prövning av om saklig grund för uppsägning föreligger.

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en visstidsanställning i förtid måste denne ha förbehållit sig denna rätt och ha en godtagbar anledning. Anges ingen uppsägningstid under anställningen har en arbetsgivare inte rätt att säga upp en visstidsanställd i förtid.

Dock kan arbetsgivaren avsluta den tidsbegränsade anställningar om förutsättningar för avsked föreligger (18 § LAS). Avsked är något helt annat än uppsägning. För att ett avsked ska kunna komma ifråga krävs att det ska röra sig om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas. Det kan handla om uppsåtlig brottslighet eller ohederlighet, det vill säga om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Arbetstagaren kan i så fall i sin tur föra talan om att få åtgärden ogiltigförklarad och kräva ersättning (35 och 38 § LAS).

Kollektivavtal
Bestämmelserna i LAS kan avtalas bort genom kollektivavtal varför andra regler om sommarjobb än de som anges i LAS kan gälla för en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal (2 § LAS). I ditt fall framgår det inte i frågan huruvida arbetsgivaren är bunden av något kollektivavtal. Finns ett sådant avtal är uppsägning med största sannolikhet reglerad där.

Avslutningsvis,
Hur din anställningsform ser ut kan spela stor roll i fråga om uppsägning. Det är därför viktigt att du begär ut ett anställningsbevis. Där skall det stå när du börjar och slutar din anställning, hur mycket du skall jobba osv. Vilken anställningsform du har kan du även se i ditt anställningsavtal. Uppsägning är vid tidsbegränsade anställningar inte möjligt såvida annat inte regleras i anställningsavtalet eller kollektivavtalet. Jag rekommenderar därför att du kollar med facket vad som gäller och anges i avtalen.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline. Lycka till!

Vänligen,

Cornelia IsacsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”