Vad gäller arv när det finns både gemensamma- och särkullbarn?

2020-02-29 i Arvsordning
FRÅGA
hej vad händer nu min maka har gott bort å vi var gifta vi har tre barn två som e hennes å en gemensam vi har två hus å tyvärr mkt skulder både hon å jag finns inge sparande medel å lite grejer nästan tomt på konto vad får jag ärva å vad får barnen ärva tacksam för lite hjälp i frågan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad du som efterlevande make får ärva och vad de övriga barnen kan ärva. De relevanta bestämmelserna finns i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Allmänt om arvet när det finns både gemensamma- och särkullsbarn.

När en make dör görs normalt, om inte den efterlevande maken motsätter sig, en bodelning för att bestämma hur mycket arvingarna ska få (1 kap. 5 §, 9 kap. 1 §och 12 kap. 2 § ÄktB). I en sådan bodelning ska makarna dela på deras tillgångar och skulder på så sätt att båda blir lika "rika" (11 kap. 3 § ÄktB). En efterlevande make får då ta över det som var den andre makens, om inte det finns så kallade särkullsbarn efter denne som ska ärva direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom alla barn ska ha lika stor andel i arv, så ärver särkullsbarnen totalt två tredjedelar av kvarlåtenskapen efter bodelning (2 kap. 1 § ÄB). Den resterande tredjedelen får du som efterlevande make med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att du inte får testamentera bort den eftersom det sista barnet ska ärva den efter dig (3 kap. 2 § första stycket ÄB).

Efterlevande makens särskilda skydd

Det finns dock ett särskilt skydd för efterlevande make, som innebär att denne så långt det går ska kunna få ut egendom som motsvarar 4 prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Prisbasbeloppet för år 2020 beräknas, enligt 2 kap. 6 och 7 § socialförsäkringsbalken, till 47 300 kr, vilket innebär att efterlevande make har rätt till egendom till ett värde om 189 200 kr. Så långt pengarna räcker så har du rätt till detta belopp före särkullsbarnen.

Att avstå till förmån för den efterlevande maken

Utöver vad jag har tagit upp ovan finns det även en möjlighet för särkullsbarnen att avstå sina arv till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Detta innebär att du även får deras andel av kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB)

Sammanfattningsvis

Efter att en bodelning har skett ärver barnen den avlidnes del. Särkullsbarnen har rätt till en tredjedel av denna var, men kan också avsäga sig de till förmån för dig och de får då ärva senare efter dig. Det gemensamma barnets del får du som efterlevande make med fri förfoganderätt. Du har dock rätt till 189 200 kr så långt pengarna räcker.

Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Samuel Gilljam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1470)
2020-09-17 Ärver syskonen eller barnbarnen?
2020-09-17 Vem har arvsrätt när en bröstarvinge har avlidit före sin förälder?
2020-09-16 Vem ärver om testamente saknas?
2020-09-13 Fråga om laglott och arvsordning

Alla besvarade frågor (84177)