FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/06/2021

Vad gäller angående barnbidrag och underhållsplikt vid gemensam vårdnad?

Föräldrarna har delad vårdnad. Modern har hand om barnbidraget. Fadern betalar endast mat varannan vecka aldrig något annat. Rätt eller fel av honom? De har bestämt gemensamt om barnbidraget.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka kostnader ska barnbidraget täcka?

Vilka kostnader som barnbidraget ska gå till finns inte reglerat utan bidraget är ett ekonomiskt stöd till föräldrar för samtliga kostnader de får till följd av att de vårdar ett barn. Bidraget ska hjälpa föräldrarna att uppfylla sin lagstadgade försörjnings- och vårdnadsplikt gentemot sitt barn.

Vad gäller kring barnbidrag vid delad vårdnad?

När föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn är huvudregeln att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna (16 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB)). Om barnet varaktigt har bott hos den ena föräldern har denne rätt till hela barnbidraget (16 kap. 6 § SFB). Vid växelvist boende utgår barnbidraget till båda föräldrarna eller enbart till den ena efter anmälan av någon av dem till Försäkringskassan (16 kap. 7 § SFB). Normalt sett utgår barnbidraget till den förälder som barnet bor hos men vill föräldrarna ändra mottagare för barnbidraget kan de göra en anmälan till Försäkringskassan. De kan antingen göra en gemensam anmälan om de är överens eller så kan den förälder som vill få till en ändring själv göra en anmälan. I det sistnämnda fallet måste Försäkringskassan utreda barnets boende för att i sin tur reda ut vem som har rätt till barnbidraget. Eftersom du nämner att modern i överenskommelse med fadern ensamt har hand om barnbidraget kommer nu att redogöra för om fadern uppfyller sin försörjningsplikt eller inte.

Uppfyller föräldern sin försörjningsplikt gentemot sitt barn?

Försörjningsplikten grundar sig i att föräldrarna ansvarar för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Föräldern har alltså ett ansvar att se till att barnet får det som barnet behöver, till exempel mat, kläder, boende, fritidsaktiviteter, sjukvård och så vidare. Även om föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet varaktigt bo tillsammans med den ena föräldern. Om så är fallet ska den föräldern som barnet inte varaktigt bor hos betala underhållsbidrag för att fullgöra sin underhållsskyldighet (7 kap. 2 § andra punkten FB). För de fall den underhållsskyldige föräldern inte betalar underhåll eller betalar för sent kan den andra föräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Ett hjälpmedel för att bland annat beräkna underhållets storlek går att finna hos Försäkringskassan här.

Slutsats

Modern och fadern har gemensamt bestämt om barnbidragets utdelning vilket gör att det inte blir aktuellt att bedöma den här frågan. Det återstår därför att bedöma om fadern i dagsläget uppfyller sin underhållsplikt gentemot barnet genom att betala för mat varannan vecka. I din fråga framkommer det inte om barnet bor varaktigt hos modern eller inte. Med utgångspunkt att barnet bor hos modern kan det vara tveksamt om fadern uppfyller sin underhållsskyldighet. Fadern kan därmed bli skyldig att betala underhållsbidrag till modern för att uppfylla sin underhållsskyldighet. Föräldrarna kan gemensamt avtala om underhållets storlek och om de inte skulle komma överens kan en domstol bestämma om underhållet. Dock brukar en domstolsprocess vara kostsam och ta lång tid så jag rekommenderar att kontakta en jurist om en sådan process inleds.

Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Izabella Bugsby de la VargaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000