Vad förväntas straffet bli för en 17-åring som gjort sig skyldig till urkundsförfalskning?

2020-08-30 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Min son har skrivit sig som ägare på en bil men då han är underårig behövdes min underskrift som han förfalskat. Bilen i fråga har varken jag eller sonen. Jag som är ansvarig ägare fram till sonen fyller 18 är alltså en sk målvakt. Vad förväntas straffet bli? Sonen är 17 och behöver ett uppvaknande innan han råkar illa ut. Mvh
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att använda och förfalska någon annans signatur utan samtycke utgör brottet urkundsförfalskning, brottsbalken 14 kap 1 §. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år. Eftersom din son inte fyllt arton ännu aktualiseras dock en del andra regler.

Inledningsvis kan åklagaren välja att inte väcka åtal, utan istället utdela en så kallad straffvarning, under förutsättning att din son är villig att samarbeta med och motta hjälp från socialtjänsten, lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 16 §. Vidare får domstolen bara välja fängelse som påföljd om det finns synnerliga skäl, vilket det sannolikt inte gör i den här situationen, brottsbalken 30 kap 5 §. Istället brukar domstolen utdöma sluten ungdomsvård eller ungdomstjänst som påföljd för unga. Utöver detta finns en regel som innebär att personer under 21 år som begår brott ska få ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet, brottsbalken 29 kap 7 §.

Sammanfattning

Beroende på hur din sons nuvarande belastningsregister ser ut och om han är villig att samarbeta med socialtjänsten så kan åklagaren välja att inte väcka åtal över huvud taget. Om åtal väcks och din son skulle dömas är det svårt för mig att avgöra vad straffvärdet för själva gärningen skulle vara utifrån de få omständigheterna som finns i frågan. Högst troligen är inte fängelse aktuellt, utan sannolikt skulle påföljden bli böter eller ungdomstjänst med tanke på att unga precis som ovan nämnts ska få något lindrigare straff.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1492)
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (91415)