FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll30/05/2019

Vad föräldrar har för underhållsskyldighet gentemot sina barn

Hej!

Är 17 år och bor tillfället hos min pappa efter mycket problem hos min mamma. Min mamma vill inte ge mig pengar eftersom jag inte betalar tillbaka dom. Och jag undrar om man verkligen ska behöva betala tillbaka pengar när man är 17 år ( alltså omyndig) till sin förälder? Och när man inte har något jobb?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Föräldrarnas ansvar
Av lagen följer att föräldrarna är underhållsskyldiga till sitt barn tills att det fyller 18 år eller max 21 år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Underhållsskyldigheten består i att föräldrarna ska svara för underhåll enligt vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Tanken är att barnen ska leva på samma ekonomiska standard som sina föräldrar.

Exakt hur det ska gå till när barnet bor med föräldern står det inget om i lagen. Föräldrar är själva fria att välja hur de uppfostrar sina barn och vad barnen ska få pengar för och inte. Men underhållsskyldigheten behöver alltså inte innebära att föräldern faktiskt ger pengar, utan att barnets behov blir tillgodosedda.

Underhållsbidrag
Nåt annat som finns är underhållsbidrag. Eftersom att bägge (om man har två) föräldrar är ansvariga för barnets underhåll finns det något som kallas underhållsbidrag.

En förälder till ett barn som den inte varaktigt bor ihop ska betala underhållsbidrag för underhållet av barnet (7 kap. 2 § ÄB). Alltså om du inte bor hos din mamma är hon skyldig att betala för ditt underhåll. Men det finns ett tillkommande krav på varaktighet, alltså att du varaktigt bor hos din pappa. Men så verkar inte vara fallet för dig.

Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § ÄB). Underhållsbidraget är till för i detta fall skulle vara din pappa för att han ska tillgodose dina behov.

Underhållsstöd
Förutom underhållsbidrag finns även underhållsstöd, vilket har samma funktion men fastställs på ett litet annat sätt.

Alltså
Vad din mamma har gör är inget som du kan angripa på rättslig väg. Som förälder som uppfostrar har hon i Sverige givits rätt att välja hur det ska gå till.


Hoppas det löser sig!

MVH

Siri OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000