Vad för straff riskerar man vid bedrägeri?

2020-09-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej min kompis kille har gjort bedrägerier på blocket för sammanlagt ca 200.000kr och undrar nu vad han riskerar för straff.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Straffet beror på vilken grad av bedrägeri som begås; det finns bedrägeri som är ringa, av normalgraden eller grov. Du skriver att din kompis kille har gjort bedrägerier på blocket för ungefär sammanlagt 200 000 kr och jag utesluter därför att brottet är ringa. Nedan kommer jag att svara på vad för straff som riskeras beroende på om brottet bedrägeri är grovt eller av normalgraden.

Vilket fängelsestraff riskeras om bedrägeriet är grovt?

Den som gör sig skyldig till grovt bedrägeri riskerar fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det innebär att böter inte finns i straffskalan. För att bedöma om brottet är grovt ser man till om gärningspersonen har missbrukat allmänt förtroende, har använt urkund eller annan vilseledande bokföring, om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (BrB 9 kap. 3 §). Att din kompis kille har gjort bedrägerier på just blocket skulle kunna vara en omständighet som gör att det anses vara grovt eftersom det då riktas mot en större personkrets. Vidare anses 200 000 kr vara ett betydande värde och det skulle också kunna peka mot att brottet i fråga är grovt. Eftersom jag inte vet exakt hur brottet har gått till mer än det du skriver så vågar jag inte svara på om det anses vara grovt i detta fall. Men om omständigheterna som jag beskrivit ovan stämmer in i situationen kan det innebära att brottet är grovt.

Vilket fängelsestraff riskeras om bedrägeriet är av normalgraden?

Den som begår bedrägeri av normalgraden riskerar "fängelse i högst två år" (BrB 9 kap. 1 § första stycket). Böter finns inte i straffskalan. Eftersom man som minst kan få fängelse i 14 dagar så innebär det att om man begår bedrägeri riskerar man minst 14 dagar i fängelse och högst två år i fängelse.

Andra straff än fängelse

I Sverige finns en stark presumtion (antagande) att inte sätta folk i fängelse och rätten ska alltså särskilt beakta om det finns lindrigare påföljd än fängelse (BrB 30 kap. 4 §).

Även om fängelse står med i straffskalan för grovt bedrägeri och bedrägeri av normalgraden så finns det andra straff som skulle kunna bli aktuella istället. Dessa är bland annat villkorlig dom (BrB 27 kap. 1 §), skyddstillsyn (BrB 28 kap. 1 §) eller rättspsykiatrisk vård om den som begår brottet har en allvarlig psykisk störning. Om din kompis kille är under 21 år gammal kan det annars bli aktuellt med ungdomstjänst (BrB 32 kap. 2 §) eller ungdomsvård (BrB 32 kap. 1 §).

Försvårande och förmildrande omständigheter

Beroende på hur brottet har gått till finns försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar straffet. Ett exempel på en försvårande omständighet är att visa stor hänsynslöshet (BrB 29 kap. 2 § punkten 2). Om den tilltalades handlande har stått i samband med dennes bristande utveckling eller omdömesförmåga är detta en förmildrande omständighet. Detta kan till exempel vara fallet om en tonåring som begår brottet har utveckling som en tioåring (BrB 29 kap. 3 § punkten 3).

Vilket straff riskerar egentligen din kompis kille?

Eftersom jag inte vet mer än att din kompis kille begått bedrägerier på blocket för ungefär sammanlagt 200 000 kr så är det svårt för mig att säga exakt vad för straff han riskerar. Det är mycket som spelar roll i den bedömningen, bland annat om det är grovt eller av normalgraden, hur gammal din kompis kille är, om han har en allvarlig störning, om rätten anser att andra straff än fängelse är mer aktuella och på vilket sätt som brottet har begåtts.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91294)