Vad för straff gäller för skjutsning på lätt MC?

2021-07-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Min kompis har tagit lätt mc som 16 åring och undrar vad att skjutsa någon skulle leda till för straff. Jag har läst att att det straffas med böter på 500kr men kan det leda till mer såsom svårigheter när det är dags för bilkörkort eller att passageraren också får böter eller annat straff för medhjälp till brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt trafikförordning får en ta med en passagerare på motercykeln enbart om föraren har fyllt 18 år (4 kap. 6 § 3 st). Det är såles ett brott mot Trafikförordningen att som 16-åring skjutsa en annan på sin motorcykel.

Vad kan det bli för straff för föraren?

En person som uppsåtligen eller av oaktsamhet skjutsar någon annan på motorcykeln trots att hen är under 18 år, kan dömas till böter (14 kap. 3 § 1.c Trafikförordningen).

Vad för straff kan det bli för passageraren?

En passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 4 kap. 6 § kan också dömas till böter enligt 14 kap. 8 § Trafikförordningen.

Andra konsekvenser?

Uppgifter om trafikbrott och trafikförseelser lämnas till Transportstyrelsen, som kan komma att göra en utredning om andra åtgäder är nödvändiga ex. återkallelse av körkort eller spärrtid på körkortstillståndet.

Det är också en uppgift som registreras i belastningsregistret (3 § lagen om belastningsregister).

Sammanfattningsvis,

det kan leda till konsekvenser för både föraren och passageraren. Även om jag inte kan spekulera i huruvida Transportstyrelsen skulle vidta ytterligare åtgärder efter en eventuell ordningsbot eller inte, så uppmanar jag din kompis att inte skjutsa förrän hen är 18 år och det är tillåtet.

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95720)