Vad för brott begår man om man har en lös hund i bilen?

2020-03-19 i Trafik och körkort
FRÅGA
Läser att bilförare får böter för lös hund i bilen, exempelvis på passagerarsidan fram eller i baksätet. I artiklarna framgår dock inte vilken brottsrubricering det handlar om?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De bestämmelser som blir aktuella i detta fall är Trafikförordningen och Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur.

Anledningen till varför bilförare kan få böter för lös hund i bilen har dels att göra med att hundar räknas som last i lagens mening. Det innebär att trafikförordningens regler kring fordons last blir tillämpliga när man har en eller flera hundar i bilen. Lasten, dvs hundarna, måste lastas på ett säkert sätt som inte utgör någon fara eller försvårar körningen av fordonet (3 kap. 78-80 § Trafikförordningen).

Det finns även en regel från jordbruksverket som säger att levande sällskapsdjur endast får transporteras i en personbils bagageutrymme om tillsyn kan ske från personutrymmet under tiden som transporten pågår. I de fall djuret sitter i fram eller baksätet ska åtgärder vidtas för att säkra djuret vid inbromsning. Säkringen kan t.ex ske genom att djuren förvaras i en säkrad transportbur eller, speciellt för hundar, med ett särskilt anpassat säkerhetsbälte (6 kap. 3 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur).

Sammanfattning

Det tycks inte finnas en klar och tydligt brottsrubricering, men böterna ser ut att grunda sig på att man brutit mot trafikförordningen genom att äventyra trafiksäkerheten och/eller att man brutit mot jordbruksverkets föreskrifter om transport av levande djur.

Vänliga hälsningar,

Emlika Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (783)
2020-09-18 Krävs det körkort för att köra en EU-moped?
2020-09-17 Var ansöker man om parkeringstillstånd?
2020-09-17 Om jag kör för fort i en hastighetskontroll men inte blir stoppad, kan jag då få böter eller indraget körkort ändå?
2020-09-13 Vad påverkar spärrtiden av körkortet?

Alla besvarade frågor (84259)