Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?

2020-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Jag har blivit straffad för bedrägeri 2019 jag fick böter och villkorlig dom. Finns detta med i belastningsregistret som jag ska lämna in till arbetsgivaren?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som enskild har man rätt att få ut ett fullständigt utdrag från belastningsregistret kostnadsfritt en gång per år för att se vilka uppgifter som finns med i hela sitt belastningsregister (9 § lag om belastningsregister). Utdragen man begär ut till arbetsgivaren är emellertid begränsade utdrag, och vilka uppgifter som visas beror på inom vilken verksamhet man ska arbeta.

polisens hemsida kan du läsa vilka uppgifter som finns med i belastningsregisterutdraget inom respektive verksamhetsgren. För arbete inom skola eller förskola finns exempelvis uppgifter om begått bedrägeribrott inte med, men i utdraget för arbete inom försäkringsverksamhet finns sådan uppgift med. Vad som finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivare beror alltså på inom vilken verksamhet man ska arbeta i.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91307)