Vad finns det för lagar om förseningsavgifter?

2018-10-08 i Fordringar
FRÅGA
Vad finns dig för lagar om förseningsavgifter?Max ersättnings krav, regler, om betalningsavi inte skickas/kommer fram.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att en förseningsavgift ska kunna tas ut måste en bestämmelse om detta finnas redan i avtalet. Det räcker inte att det anges i fakturorna. Detta gäller också övriga avtalsvillkor. Avtalet behöver inte vara skriftligt och det finns inga krav på vad ett avtal ska innehålla, men fördelen med sådana avtal är att de kan tjäna som bevis vid tvister. Detsamma gäller angående meddelanden om betalning. Sådana dokument, framför allt avtalet, bör därför vara tydliga och innehålla precis de villkor som parterna vill reglera, vad gäller fakturan exempelvis var, hur och till vem betalningen ska ske.

Annorlunda förhåller det sig i fråga om ränta. Dröjsmålsränta utgår i princip alltid om en avtalspart inte betalar i tid, oavsett om detta står eller inte står i avtalet, en faktura osv. Hur lång tid det är fråga om beror på om det i avtalet anges förfallodag eller om tanken är att säljaren meddelar köparen när denne vill ha betalt (3-4 §§ RänteL). Räntan beräknas enligt 6 § RänteL.

Du kan läsa ytterligare om förseningsavgifter i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?