Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?

FRÅGA
Fick sparken skulle skriva på papper men fick aldrig nån papperJag fick sparken från mitt jobb hade provanställning skälet varför jag fick sparken var personlig skäl. jag skulle skriva på något papper men jag fick aldrig skriva på något och dem sa att de skulle skicka på min epost de har gått 3 veckor nu har inte fått något min fråga är bör jag vara orolig att jag inte skrivit under något när jag fick sparken och kommer jag fortfarande få garanti lön när jag fick sparken?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har lite svårt att avgöra exakt vad det är som du undrar över, men kommer att utgå från att du antingen undrar:

Om anställningen varit giltig trots att du inte undertecknat ett skriftligt anställningsavtal och om du ändå har rätt till den lön du arbetat in ellerom uppsägningen är giltig trots att du inte efter uppsägningen har undertecknat eller tagit del av någon skriftlig handling från din arbetsgivare.

Sammanfattning av svaret på din fråga

Enligt ovanstående struktur är svaret:

Anställningen kan ändå ha varit giltig trots att du inte har undertecknat något papper, och lön ska betalas ut enligt din och din före detta arbetsgivares muntliga överenskommelse.Uppsägningen kan ändå vara giltig trots att din arbetsgivare inte skickat något dokument att underteckna. Har hen inte respekterat varseltiden enligt 31 § LAS kan det vara så att du är berättigad skadestånd.

Svaren förutsätter dock att det inte finns något kollektivavtal enligt nedanstående resonemang!

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om anställning i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i LAS, detta är också den lag som äger tillämpning i ditt ärende.

Jag kommer utgå från att det inte finns något kollektivavtal då det inte framgår att du har något sådant av frågan. Jag vill dock poängtera att det kan göra väldigt stor skillnad ifall det finns ett kollektivavtal eftersom det enligt 2 § LAS kan upphäva eller ändra många av dina rättigheter som arbetstagare.

Med andra ord är mitt svar väldigt beroende av att det inte finns ett kollektivavtal, så det är värt att dubbelkolla!

Formen på ett anställningsavtal

Det finns inga krav på att ett avtal som rör en provanställning (som är en tillåten typ av visstidsanställning enligt 6 § LAS) ska vara skriftlig. Med andra ord kan du ha varit anställd på ett lagligt sätt och därav är du berättigad till lön efter vad du och din före detta arbetsgivare kommit överens om även om du inte skrivit på något papper.

Underrättelse efter uppsägning

En provanställning enligt 6 § LAS kan sägas upp när som helst av den som är arbetstagare, denne behöver inte respektera någon uppsägningstid eller underrättelse om uppsägning.

En arbetsgivare å andra sidan som önskar att säga upp en arbetstagare måste respektera den varseltid som stadgas i 31 § LAS. Där framgår det att arbetsgivaren måste varsla sin anställde om uppsägningen minst 2 veckor innan den sker för att undvika eventuell skadeståndsskyldighet.

Dock finns det inget krav på att denna varsling ska vara skriftlig, och därav kan det inte heller finnas något krav på att du ska underteckna ett sådant dokument enligt lag.

Skadestånd på grund av att du inte varslats

Om det nu är så att du inte har blivit varslad alls om din uppsägning eller om denna skett senare än två veckor innan du blev uppsagd kan du vara berättigad skadestånd emligt 38 § LAS. Talan om detta måste också då väckas inom fyra månader efter att din arbetsgivare har begått regelbrotten enligt 41 § LAS.

Hoppas att svaret hjälpte och är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga eller vill ha mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Einar Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1926)
2022-01-26 Vilken uppsägningstid gäller för en arbetstagare som vill säga upp sig?
2022-01-25 Fråga om uppsägning
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?

Alla besvarade frågor (98652)