Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?

2020-09-08 i Adoption
FRÅGA
Med stöd av ett uttalande av Högsta Domstolen har medgivits att en som söker adoption av en vuxen som kontinuerligt gett ekonomiskt bistånd. Jag skulle vilja veta vad detta uttalande har för diarienummer.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Jag tolkar din fråga som att du letar efter ett avgörande från Högsta domstolen där de bifallit en adoptionsansökan för en vuxen där någon av parterna också under en längre tid hjälpt den andra ekonomiskt.

Avgöranden om adoption av en vuxen

Vanligtvis när man refererar till avgöranden från Högsta domstolen använder man sig inte utav deras diarienummer, istället används det nummer de fått när de publicerats i Nytt Juridiskt Arkiv. I vissa fall använder man sig även av deras målnummer.

Jag har hittat två avgöranden från högsta domstolen som passar in på din beskrivning:

Det första är NJA 1989 s. 67 med målnummer Ö 1134/87. Där var det tal om en vuxen man som adopterades. Han hade vuxit upp utomlands och den sökande hade betalt för både boende och skolgång. De träffades även varje sommar och hade tät brev- och telefonkommunikation.

Det andra är NJA 1991 s. 194 med målnummer Ö 189/90. Där var det istället ett par som önskade adoptera fruns vuxna systerdotter. Även hon hade vuxit upp utomlands och paret hade hjälpt henne med både boende- och skolgångskostnader.

Avgörande för utfallet i de båda domarna var dock inte att ekonomiskt bistånd getts till barnen under deras uppväxt. Av lagen som den löd då följde att adoption av en vuxen kunde bifallas om adoptionen var till fördel för barnet samt att det fanns ett starkt personligt förhållande mellan sökanden och barnet. Det var relationen de sökande hade med barnen som var avgörande, tillsammans med den objektiva bedömningen att barnen skulle gynnas av det. Idag regleras adoption av en vuxen i Föräldrabalken (4 kap. 4-5 § föräldrabalken).

Sammanfattning och råd

NJA 1989 s. 67 och NJA 1991 s. 194 handlar om adoption av en vuxen där de sökande tidigare stöttat barnen ekonomiskt under en längre tid. Om något av dessa två rättsfall inte är det du letar efter är du välkommen att skicka in en ny fråga med en mer detaljerad beskrivning av det avgörande du söker.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91320)